Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Bài tập Toán 5 Bài kiểm tra chương 4 có đáp án

Trắc nghiệm Bài tập Toán 5 Bài kiểm tra chương 4 có đáp án

Trắc nghiệm Bài tập Toán 5 Bài kiểm tra chương 4 có đáp án

  • 510 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Vận tốc cần tìm là:

244,08 : 3,6 = 67,8 (km/giờ)

Đáp số: 67,8 km/giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 67,8


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Hai thành phố A và B cách nhau 168km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 48 km/giờ. Vậy sau khi khởi hành 1 giờ 12 phút thì xe cách B … km.

Xem đáp án

Đổi: 1 giờ 12 phút 72 phút = 1,2 giờ

Quãng đường xe đi được sau 1,2 giờ là:

1,2 x 48 = 57,6 (km)

Lúc đấy người đi xe máy còn cách B:

168 - 57,6 = 110,4 (km)

Đáp số: 110,4 km

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 110,4


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 42 km/giờ lúc 7 giờ 20 phút. Vậy quãng đường AB dài … km , biết ca nô đến B lúc 9 giờ 2 phút.

Xem đáp án

Thời gian ca nô đi hết quãng đường AB là:

9 giờ 2 phút - 7 giờ 20 phút = 1 giờ 42 phút

Đổi: 1 giờ 42 phút = 102 phút = 1,7 giờ

Quãng đường AB dài:

42 x 1,7 = 71,4 (km)

Đáp số: 71,4km

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 71,4


Câu 9:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi quãng đường 138km trong 2,5 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 5 giờ. Vậy:

Vận tốc của ô tô là … km/giờ

Vận tốc của xe máy là … km/giờ

Xem đáp án

Vận tốc của ô tô là:

138 : 2,5 = 55,2 (km/giờ)

Vận tốc của xe máy là:

138 : 5 = 27,6 (km/giờ)

Đáp số: Ô tô: 55,2 km/giờ

Xe máy: 27,6 km/giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 55,2 ; 27,6


Câu 11:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Thời gian cần tìm là:

182 : 52 = 3,5 (giờ)

Đáp số: 3,5 giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 3,5


Câu 12:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35 km/giờ và đến B sau 2,8 giờ. Vậy quãng đường AB dài … km, biết giữa đường xe máy nghỉ 2 lần, mỗi lần 6 phút.

Xem đáp án

Thời gian xe máy nghỉ giữa đường là:

6 x 2 = 12 (phút)

Đổi: 12 phút = 0,2 giờ

Thời gian xe máy đi từ A đến B không tính thòi gian nghỉ là:

2,8 - 0,2 = 2,6 (giờ)

Quãng đường AB dài:

35 x 2,6 = 91 (km)

Đáp số: 91 km

ĐÁP ÁN ĐÚNG :91


Câu 16:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Quãng đường AB dài 318,6km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A với vận tốc 56 km/giờ, một xe đi từ B với vận tốc 62 km/giờ. Biết hai xe xuất phát lúc 7 giờ 50 phút. Vậy thời điểm hai xe gặp nhau là … giờ … phút.

Xem đáp án

Sau mỗi giờ 2 xe đi được:

56 + 62 = 118 (km)

Thời gian 2 xe gặp nhau là:

318,6 : 118 = 2,7 (giờ)

Đổi: 2,7 giờ = 162 phút = 2 giờ 42 phút

Thời điểm 2 xe gặp nhau là:

7 giờ 50 phút + 2 giờ 42 phút = 9 giờ 92 phút

Đổi: 92 phút = 1 giờ 32 phút

Vậy: 7 giờ 50 phút + 2 giờ 42 phút = 10 giờ 32 phút

Đáp số: 10 giờ 32 phút

ĐÁP ÁN ĐÚNG :10 ; 32


Câu 18:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Thời gian cần tìm là:

42,56 : 38 = 1,12 (giờ)

Đáp số: 1,12 giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG :1,12


Câu 19:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Quãng đường AB dài 220km. Hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc, một xe đi từ A với vận tốc 58 km/giờ, một xe đi từ B với vận tốc 52 km/giờ. Vậy thời điểm hai xe xuất phát là lúc

 …giờ … phút nếu 2 xe gặp nhau lúc 8 giờ 45 phút.

Xem đáp án

Sau mỗi giờ hai xe đi được:

58 + 52 = 110 (km)

Thời gian hai xe gặp nhau là:

220 : 110 = 2 (giờ)

Thời điểm hai xe xuất phát là:

8 giờ 45 phút - 2 giờ = 6 giờ 45 phút

Đáp số: 6 giờ 45 phút

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 6 ; 45


Câu 20:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

An đi từ nhà đến trường với vận tốc 18 km/giờ. Vậy quãng đường từ nhà An  đến trường dài … km, biết An đi từ lúc 6 giờ 12 phút và đến trường lúc 6 giờ 42 phút.

Xem đáp án

Thời gian An đi từ nhà đến trường là:

6 giờ 42 phút - 6 giờ 12 phút = 30 phút

Đổi: 30 phút = 0,5 giờ

Quãng đường từ nhà An đến trường là:

0,5 x 18 = 9 (km)

Đáp số: 9 km

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 9


Bắt đầu thi ngay