Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Bài tập Toán 5 Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân có đáp án

Trắc nghiệm Bài tập Toán 5 Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân có đáp án

Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân có đáp án

  • 699 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Phát biểu nào dưới đây đúng nhất?

Xem đáp án

Đáp án: A. Mỗi số tự nhiên a đều có thể viết thành số thập phân với phần thập phân là những chữ số 0.


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được:

Xem đáp án

Đáp án: D. một số thập phân bằng nó.


Câu 6:

Chọn đáp án đúng

Hãy chọn một đáp án chính xác nhất?

Xem đáp án

Đáp án: C. Cả a và b đều đúng


Câu 9:

Chọn đáp án đúng

Hãy chọn một đáp án chính xác nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D. Cả ba đáp án trên đều đúng


Bắt đầu thi ngay