Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Bài tập Toán 5 Trừ hai số thập phân có đáp án

Trắc nghiệm Bài tập Toán 5 Trừ hai số thập phân có đáp án

Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Phép trừ hai số thập phân có đáp án

  • 585 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Khi đặt tính trừ các số thập phân, viết dấu phẩy như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Khi thực hiện phép trừ hai số thập phân, nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ thì ta có thể làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ rồi trừ như trừ các số tự nhiên


Bắt đầu thi ngay