Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 19 có đáp án

Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 19 có đáp án

Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 19 có đáp án

  • 441 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 40 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Diện tích hình thang có đáy lớn 8,6cm, đáy bé 7,2cm và chiều cao 4,8cm là:
Xem đáp án

Chọn A

S=8,6+7,2×4,82=37,92  cm2


Câu 2:

Chu vi của một hình tròn có đường kính 3,4dm là:

Xem đáp án

Chọn B

C=3,4×3,14=10,676dm


Câu 3:

Chu của một hình tròn có bán kính 5,2cm là:

Xem đáp án

Chọn B

C=5,2×2×3,14=32,656cm


Câu 5:

Một xe đạp có bán kính 26cm. Hỏi người đi xe đạp đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên đường được 20 vòng?

Xem đáp án

Chọn D

Chu vi của bánh xe là:

26×2×3,14=163,28cm

Người đi xe đạp đi được số mét là:

163,28×20=3265,6cm=32,656m


Câu 6:

Hình bên gồm 34 đường tròn và bán kính OA = 4cm. Hỏi chu vi của hình bên là bao nhiêu?

Hình bên gồm 3/4 đường tròn và bán kính OA = 4cm. Hỏi chu vi của hình bên là bao nhiêu? (ảnh 1)
Xem đáp án

Chọn B

34 chu vi đường tròn là:

34×4×2×3,14=18,84cm

Chu vi của hình bên là:

18,84 + 4 + 4 = 26,84 (cm)


Câu 7:

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 6,2cm

b) d = 8,8dm

c) d = 0,52m

Xem đáp án

a) d = 6,2cm

C=d×3,14=6,2×3,14=19,468cm

b) d = 8,8dm

C=d×3,14=8,8×3,14=27,632dm

c) d = 0,52m

C=d×3,14=0,52×3,14=1,6328m


Câu 8:

Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 3,75cm

b) r = 6,5dm

c) r = 0,25m

Xem đáp án

a) r = 3,75cm

C=r×2×3,14=3,75×2×3,14=23,55cm

b) r = 6,5dm

C=r×2×3,14=6,5×2×3,14=38,936dm

c) r = 0,25m

C=r×2×3,14=0,25×2×3,14=1,57m

Câu 9:

Em hãy:

a) Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 21,352cm.

b) Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 78,5dm.

Xem đáp án

a) Đường kính của hình tròn là:

21,352:3,14=6,8cm

b) Bán kính của hình tròn là:

78,5:3,14:2=12,5dm


Câu 10:

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn dài 80m, đáy bé bằng 34 đáy lớn, khoảng cách từ đáy lớn đến đáy bé bằng 23 đáy bé. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Xem đáp án

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

80×34=60m

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

60×23=40m

Diện tích của thửa ruộng đó là:

80+60×402=2800  m2


Câu 11:

Một hình thang có tổng độ dài hai đáy là 65dm. Khi tăng đáy lớn lên 5dm thì diện tích tăng thêm 45dm2. Tính diện tích hình thang ban đầu.

Xem đáp án

Diện tích tăng thêm của hình thang là diện tích

của hình tam giác có đáy 5dm và chiều cao

bằng chiều cao của hình thang.

Chiều cao của hình thang là:

45×2:5=18dm

Diện tích hình thang lúc đầu là:

65×182=585dm2


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương