Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Chia một số thập phân cho một số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

Trắc nghiệm Chia một số thập phân cho một số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

Trắc nghiệm Chia một số thập phân cho một số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

  • 353 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 24,84 : x = 1,37 + 3,23. Vậy x = ...

Xem đáp án

Đáp án B

24,84:x=1,37+3,2324,84:x=4,6      x=24,84:4,6      x=5,4

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 5,4.


Câu 2:

Số dư của phép chia 8,5 : 0,13 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là:

Xem đáp án

Đáp án D

Thực hiện đặt tính và tính phép chia đã cho ta có:

Dóng dấu phẩy của số bị chia ban đầu (số 8,5) một đường thẳng từ trên xuống dưới, ta thấy số 6 đứng ở hàng phần chục nghìn hay có giá trị là 0,0006 nên số dư của phép chia đã cho là 0,0006 khi phần thập phân của thương chỉ lấy đến 2 chữ số.

Thử lại: 65,38 × 0,13 + 0,0006 = 8,4994 + 0,0006 = 8,5.

Vậy số dư của phép chia 8,5 : 0,13 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là 0,0006.


Câu 3:

Các số thích hợp vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là:

Xem đáp án

Đáp án A

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải ta có:

122,455=9,545;9,545:2,3=4,15.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 9,545; 4,15.


Câu 4:

Tính: (31,5 – 5,85) : 1,8 + 2,4 × 1,75

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

(31,55,85):1,8+2,4×1,75=25,65:1,8+4,2=14,25+4,2=18,45

Vậy đáp án đúng là 18,45.


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp điển vào chỗ trống:

9,8 + 43,4 : 2,8 ... 59,22 : 3,6

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

9,8+43,4:2,8=9,8+15,5=25,3;59,22:3,6=16,45

Mà 25,3 > 16,45

Vậy 9,8+43,4:2,8>59,22:3,6


Câu 6:

Cho bảng sau:

Các số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

20,48:0,1=204,8;4,2:1,75=2,4

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái qua phải là 204,8; 2,4.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương