Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là số thập phân (Vận dụng)

Trắc nghiệm Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là số thập phân (Vận dụng)

Trắc nghiệm Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là số thập phân (Vận dụng)

  • 368 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Có 8 mảnh vải như nhau dài tất cả 95m. Hỏi 5 mảnh vải như thế dài tất cả bao nhiêu mét?

Xem đáp án

Đáp án D

1 mảnh vải dài số mét là:

95:8=11,875(m)

5 mảnh vải như thế dài số mét là:

11,875×5=59,375(m)

Đáp số: 59,375m.


Câu 2:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 33m, chiều rộng bằng 35 chiều dài. Diện tích mảnh vườn đó là:

Xem đáp án

Đáp án C

Chiều rộng mảnh vườn đó là:

33×35=995=19,8(m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

33×19,8=653,4  m2

Đáp số: 653,4 m2


Câu 3:

Trong 3 giờ xe máy đi được 102km. Trong 4 giờ ô tô đi được 210km. Vậy mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy ... km.

Xem đáp án

Đáp án A

Trong 1 giờ xe máy đi được số ki-lô-mét là:

102:3=34(km)

Trong 1 giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

210:4=52,5(km)

Mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy số ki-lô-mét là:

52,534=18,5(km)

Đáp số: 18,5km.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 18,5.


Câu 4:

Chọn phép tính thích hợp điền vào ô trống: 513 : 36 .... 10 = 142,5

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 513 : 36 = 14,25

Ta thấy số 142,5 có dấu phẩy dịch chuyển sang bên phải một hàng so với số 14,25. Số 14,25 nhân với 10 thì được số 142,5.

Vậy dấu thích hợp điền vào ô trống là ×.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong rổ có tất cả 27kg xoài. Mẹ đem số xoài đó chia đều vào 5 túi. Mẹ đem biếu bà 2 túi. Vậy sau khi biếu bà, mẹ còn lại ... kg xoài.

Xem đáp án

Đáp án D

Cách 1:

1 túi có số ki-lô-gam xoài là:           

27 : 5 = 5,4 (kg)

Mẹ biếu bà số ki-lô-gam xoài là:           

5,4 × 2 = 10,8 (kg)

Sau khi biếu bà, mẹ còn lại số ki-lô-gam xoài là:           

27 − 10,8 = 16,2(kg)

Cách 2:

1 túi có số ki-lô-gam xoài là:           

27 : 5 = 5,4(kg)

Sau khi biếu bà, mẹ còn lại số túi xoài là:           

5 − 2 = 3 (túi)

Sau khi biếu bà, mẹ còn lại số ki-lô-gam xoài là:

5,4 × 3 = 16,2 (kg)                                   

Đáp số: 16,2kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 16,2


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương