Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép chia số thập phân có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép chia số thập phân có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép chia số thập phân có đáp án (Vận dụng)

  • 323 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 36,8m, biết chiều dài mảnh đất dài gấp ba lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất đó?

Diện tích mảnh đất đó là … m2 (viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án

Đáp án A

Nửa chu vi mảnh đất là:

36,8 : 2 = 18,4 (m)

Tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là: 13

Chiều rộng mảnh đất là:

18,4 : (1 + 3) = 4,6 (m)

Chiều dài mảnh đất là:

4,6 x 3 = 13,8 (m)

Diện tích mảnh đất là:

4,6 x 13,8 = 63,48 (m2)

Đáp số: 63,48m2


Câu 2:

Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào ô trống:

(13 – 4,2 × 0,75) : 0,2 ... 22,5 + 4,98 : 0,15 – 6,45

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

Mà 49,25 = 49,25

Vậy (13 – 4,2 × 0,75) : 0,2 = 22,5 + 4,98 : 0,15 – 6,45


Câu 3:

Một thanh sắt dài 1,2m nặng 18kg. Hỏi thanh sắt nặng 56,25kg dài bao nhiêu mét?

Xem đáp án

Đáp án D

Thanh sắt dài 1m nặng số ki-lô-gam là:       

18 : 1,2 = 15 (kg)

Thanh sắt nặng 56,25kg dài số mét là:        

56,25 : 15 = 3,75 (m)

Đáp số: 3,75m.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 20m.

Vậy chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là ... m.

Xem đáp án

Đáp án C

Diện tích của hình vuông cạnh 20m là:

20 × 20 = 400 (m2)

Vậy diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là 400m2.

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật đó là:         

400 : 12,5 = 32 (m)

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là:          

(32 + 12,5) × 2 = 89 (m)

Đáp số: 89m.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 89.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một cửa hàng có hai thùng dầu, thùng to có 75,5 lít dầu, thùng bé có ít hơn thùng to 23,5 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Sau khi bán đi một số chai dầu thì cửa hàng còn lại 68 chai dầu.

Vậy cửa hàng đã bán được ... lít dầu.

Xem đáp án

Đáp án A

Thùng bé có số lít dầu là  

75,5 − 23,5 = 52 (lít)

Cả hai thùng có số lít dầu là:

75,5 + 52 = 127,5 (lít)

127,5 được chia vào số chai dầu là:

127,5 : 0,75 = 170 (chai)

Cửa hàng đã bán số chai dầu là:

170 – 68 = 102 (chai)

Cửa hàng đã bán được số lít dầu là:

0,75 ×  102 = 76,5 (lít)

Đáp số: 76,5 lít.

Vậy đáp án đúng cần điền vào ô trống là 76,5.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương