Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép nhân số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép nhân số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

Trắc nghiệm Luyện tập chung về phép nhân số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

  • 409 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án

Đáp án B

Tính lần lượt từ trái sang phải ta có:

278,5 × 0,01 = 2,785;

2,785 × 58 = 161,53

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 2,785; 161,53.


Câu 2:

Tìm x, biết x : 6,2 = 52,2 + 12,4 × 0,1

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

x:6,2=52,2+12,4×0,1x:6,2=52,2+1,24x:6,2=53,44x=53,44×6,2x=331,328

Vậy x=331,328


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

15,756km = .... m

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có 1km = 1000m và 15,756 × 1000 = 15756.

Do đó: 15,756km = 15756m.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 15756.


Câu 4:

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào ô trống:

654 – 4,85 × 68 + 506,1 .... 38,3 × 24 – 254 × 0,35

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

Mà 830,3=830,3

Vậy 6544,85×68+506,1=38,3×24254×0,35


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

45,54 × 26 + 45,54 + 45,54 × 73 = 45,54 × 26 + 45,54 × ... + 45,54 × 73

= ... × (26 + ... +73) = ... × (... + 73)

= ... × ... = ...

Các số thích hợp cần điền theo thứ tự từ trên xuống và từ trái sang phải là:

Xem đáp án

Đáp án A

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải là 1; 45,54; 1; 45,54; 27; 45,54; 100; 4554


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương