Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Phân số thập phân có đáp án

Trắc nghiệm Phân số thập phân có đáp án

Trắc nghiệm Phân số thập phân có đáp án

  • 1110 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Các phân số như thế nào gọi là phân số thập phân?

Xem đáp án

Đáp án: c. Phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;...


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Khi đọc phân số thập phân ta đọc thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: b. Đọc tử số rồi đọc "phần" sau đó đọc mẫu số


Câu 8:

Chọn đáp án đúng:

Phân số  được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án: d. Hai mươi sáu phần một trăm


Câu 10:

Chọn đáp án đúng:

Mẫu số của phân số thập phân có thể là những số nào?

Xem đáp án

Đáp án: d. Các số 10; 100; 1000; ...


Bắt đầu thi ngay