Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 1:Thế giới động vật đa dạng và phong phú-Phần 2(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 1:Thế giới động vật đa dạng và phong phú-Phần 2(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 1:Thế giới động vật đa dạng và phong phú Phần 2(có đáp án)

  • 264 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sự đa dạng và phong phú ở động vật thể hiện ở?

Xem đáp án

Đáp án D

Sự đa dạng và phong phú ở động vật thể hiện ở:

- Đa dạng về loài và phong phú về số lượng cá thể

- Đa dạng về phương thức sống và môi trường sống

- Đa dạng về cấu trúc cơ thể


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đa dạng động vật chân khớp?

Xem đáp án

Đáp án A

Động vật đa dạng về loài và phong phú về số lượng


Câu 3:

Số loài động vật đã được phát hiện là?

Xem đáp án

Đáp án B

Số loài động vật đã được phát hiện là 1,5 triệu loài


Câu 4:

Động vật đa dạng và phong phú nhất ở?

Xem đáp án

Đáp án A

Vùng nhiệt đới do có khí hậu thích hợp như nóng ẩm, lượng mưa nhiều, nhận được nhiều ánh sáng mặt trời,…

=> Thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loài thực vật.

=> Thực vật đa dạng phong phú dẫn đến đa dạng, phong phú ở thực vật.


Câu 5:

Động vật vùng nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn ở vùng ôn đới là do

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật vùng nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn ở vùng ôn đới là do:

- Khí hậu nóng, ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loài động vật

- Lượng thức ăn dồi dào, sinh sản nhanh

- Cấu tạo cơ thể thích nghi


Câu 6:

Môi trường sống của động vật bao gồm?

Xem đáp án

Đáp án D

Môi trường sống của động vật bao gồm: trong đất, dưới nước, trên cạn, trên không

- Dưới nước và trên cạn

- Trên không

- Trong đất


Câu 7:

Các đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi được với môi trường giá lạnh

Xem đáp án

Đáp án D
Các đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi được với môi trường giá lạnh là: lông rậm, mỡ dày, tụ tập thành đàn, rúc vào nhau


Câu 8:

Động vật phân bố ở khắp mọi nơi là do?

Xem đáp án

Đáp án A
Động vật phân bố ở khắp mọi nơi là do chúng có khả năng thích nghi với các môi trường khác nhau


Câu 9:

Để giữ gìn thế giới động vật luôn đa dạng chúng ta cần?

Xem đáp án

Đáp án D

Để giữ gìn thế giới động vật luôn đa dạng chúng ta cần:

- Nghiên cứu, tạo điều kiện sống thích hợp cho động vật

- Quản lí và khai thác phù hợp

- Bảo vệ, chăm sóc các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng


Bắt đầu thi ngay