IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 11: Ngành giun dẹp- Sán lá gan-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 11: Ngành giun dẹp- Sán lá gan-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 11: Ngành giun dẹp- Sán lá gan-Phần 2 (có đáp án)

  • 257 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sán lá gan thích nghi với lối sống:

Xem đáp án

Đáp án A

Sán lá gan thích nghi với lối sống kí sinh


Câu 2:

Hình dạng của sán lá là?

Xem đáp án

Đáp án C
Hình dạng của sán lá là hình lá, dẹp, dài 2 – 5cm, đối xứng 2 bên màu đỏ máu


Câu 3:

Sán lá gan được xếp chung vào ngành giun dẹp vì?

Xem đáp án

Đáp án C

Sán lá gan được xếp chung vào ngành giun dẹp vì cơ thể dẹp có đối xứng hai bên


Câu 4:

Sán lá gan có bao nhiêu giác bám để bám chắc vào nội tạng vật chủ?

Xem đáp án

Đáp án B

Sán lá gan có 2 giác bám để bám để bám chắc vào nội tạng vật chủ


Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây có ở sán lá gan?

Xem đáp án

Đáp án B

Sán lá gan có đặc điểm mắt và lông bơi tiêu giảm; các giác bám, cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng phát triển thich nghi với đời sống ký sinh.


Câu 6:

Đặc điểm của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh là:

Xem đáp án

Đáp án C
Giác bám phát triển là đặc điểm thích nghi với đời sống kí sinh ở sán lá gan. Mắt, lông bơi tiêu giảm → thích nghi với đời sống kí sinh không di chuyển.


Câu 7:

Sán lá gan di chuyển nhờ

Xem đáp án

Đáp án C
Sán lá gan di chuyển nhờ cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng bụng phát triển → có thể chun dãn, phồng dẹp cơ thể để chui rúc, luồn lách trong môi trường kí sinh


Câu 8:

Đặc điểm nào sau đây có ở vòng đời của sán lá gan?

Xem đáp án

Đáp án A
Thay đổi nhiều vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng là đặc điểm có ở vòng đời của sán lá gan


Câu 9:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau Sán lá gan đẻ nhiều trứng, trứng gặp nước nở thành ấu trùng …(1)… và sau đó ấu trùng kí sinh trong …(2)…, sinh sản cho ra nhiều ấu trùng …(3)…, loại ấu trùng này rời khỏi ốc bám vào cây cỏ, bèo, cây thủy sinh và biến đổi trở thành …(4)…. Nếu trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan

Xem đáp án

Đáp án C
Sán lá gan đẻ nhiều trứng, trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lông bơi và sau đó ấu trùng kí sinh trong ốc, sinh sản cho ra nhiều ấu trùng có đuôi, loại ấu trùng này rời khỏi ốc bám vào cây cỏ, bèo, cây thủy sinh và biến đổi trở thành kén sán. Nếu trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan


Câu 10:

Vật chủ trung gian thường thấy của sán lá gan là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Vật chủ trung gian thường thấy của sán lá gan là ốc


Bắt đầu thi ngay