Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 11: Sán lá gan (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 11: Sán lá gan (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 11: Sán lá gan (có đáp án)

  • 144 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Vật chủ của sán lá gan là

Xem đáp án

Sán lá gan là những giun dẹp kí sinh ở gan và mật trâu, bò.

→ Đáp án D


Câu 2:

Nơi kí sinh của sán lá gan ở trâu, bò là

Xem đáp án

Sán lá gan sống kí sinh ở gan và mật trâu, bò.

→ Đáp án A


Câu 3:

Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng

Xem đáp án

Sán lá gan đẻ nhiều trứng (khoảng 4000 trứng mỗi ngày)

→ Đáp án D


Câu 4:

Sán lá gan bám vào vật chủ nhờ

Xem đáp án

Sán lá gan dùng 2 giác bám chắc vào nội tạng vật chủ

→ Đáp án C


Câu 5:

Đặc điểm của sán lá gan thích nghi với sống kí sinh là

Xem đáp án

Sán lá gan có cấu tạo thích nghi với sống kí sinh như mắt và lông bơi tiêu giảm, các giác bám phát triển.
→ Đáp án C


Câu 6:

Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào

Xem đáp án

- Sán lá gan thích nghi với phát tán giống nòi:

+ Phát triển qua nhiều giai đoạn ấu trùng với nhiều vật chủ

+ Đẻ nhiều trứng

+ Hình thành kén sán để chờ vật chủ giúp chúng tránh được các yếu tố bất lợi từ môi trường, thời gian tồn tại lâu hơn

→ Đáp án D


Câu 7:

Sán lá gan làm cho trâu bò

Xem đáp án

Sán lá gan là những giun dẹp kí sinh ở gan và mật trâu, bò, làm chúng gầy rạc và chậm lớn.

→ Đáp án C


Câu 8:

Ngành giun dẹp cơ thể

Xem đáp án

Khác với Ruột khoang, Giun dẹp có đối xứng hai bên và cơ thể dẹp theo chiều lưng bụng.

→ Đáp án B


Câu 9:

Ngành giun dẹp, loài nào sống tự do

Xem đáp án

Sán lông sống tự do, thường gặp ở vùng nước ven biển. Chúng thích ẩn náu ở các khe đá để tìm thức ăn. Ở các ao, hồ ít gặp hơn.

→ Đáp án A


Câu 10:

Ngành giun dẹp gồm

Xem đáp án

Ngành giun dẹp gồm sán lông (sống tự do), sán lá và sán dây (sống kí sinh)

→ Đáp án D


Câu 11:

Hình dạng của sán lông là?

Xem đáp án

Đáp án C

Cơ thể sán lông hình lá, hơi dài, dẹp theo hướng lưng bụng.

Hình dạng của sán lông là (ảnh 1)


Câu 12:

Đặc điểm nào sau đây có ở vòng đời của sán lá gan?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Sán lông và sán lá gan giống nhau ở điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

A. Sai. Phương thức di chuyển của sán lông và sán lá gan khác nhau: sán lông di chuyển nhờ lông bơi, còn sán lá gan lại có lông bơi bị tiêu giảm.

B. Sai. Lối sống của sán lông và sán lá gan khác nhau: sán lông sống tự do thường gặp ở vùng nước ven biển, sán lá gan sống kí sinh.

C. Đúng. Sán lông và sán lá gen đều thuộc ngành Giun dẹp nên chúng có hình dạng cơ thể giống nhau: đều có hình lá, dẹp, hơi dài.

D. Sai. Mức độ phát triển thị giác của sán lông và sán lá gan khác nhau: sán lông có 2 mắt đen còn sán lá gan có mắt bị tiêu giảm.


Câu 15:

Đặc điểm nào dưới đây có ở sán lông?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 16:

Đặc điểm nào dưới đây có ở sán lá gan?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 17:

 Vòng đời của sán lá gan có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Vòng đời của sán lá gan có đặc điểm nào dưới đây? (ảnh 1)

A. Đúng. Vòng đời của sán lá gan thay đổi nhiều vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng (ấu trùng lông, ấu trùng trong ốc, ấu trùng có đuôi).

B. Sai. Trứng, ấu trùng và kén có hình dạng không giống nhau.

C. Sai. Sán trưởng thành không kết bào xác vào mùa đông

D. Sai. Ấu trùng sán phải trải qua nhiều vật chủ và khi gặp vật chủ thích hợp (trâu, bò, người,…) mới có khả năng hoá sán trưởng thành cao. Như vậy, khả năng năng hóa sán trưởng thành của ấu trùng sán không cao.


Câu 19:

Phát biểu nào sau đây về sán lá gan là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D

- A, B, C sai. Sán lá gan có cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và ruột phân nhánh; sống trong nội tạng trâu bò nên mắt và lông bơi tiêu giảm; giác bám, cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh dục phát triển.

- D đúng. Sán lá gan lưỡng tính. Cơ quan sinh dục gồm cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái với tuyến noãn hoàng. Phần lớn chúng có cấu tạo dạng ống phân nhánh và phát triển chằng chịt.

Phát biểu nào sau đây về sán lá gan là đúng ? (ảnh 1)


Bắt đầu thi ngay