Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 12:Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 12:Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 12:Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành-Phần 2 (có đáp án)

  • 170 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người ?

Xem đáp án

Đáp án D
Sán lá máu là loài giun dẹp sống kí sinh trong máu người


Câu 2:

Loài sán nào dưới đây trên thân gồm hàng trăm đốt sán, mỗi đốt đều mang một cơ quan sinh dục lưỡng tính?

Xem đáp án

Đáp án D
Sán dây trên thân gồm hàng trăm đốt sán, mỗi đốt đều mang một cơ quan sinh dục lưỡng tính


Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây là của sán dây?

Xem đáp án

Đáp án B

Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên là đặc điểm chung của sán dây


Câu 4:

Trong các nhóm sinh vật sau, nhóm nào đều gồm các sinh vật có đời sống kí sinh?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhóm đều gồm các sinh vật có đời sống kí sinh là sán dây và sán lá gan


Câu 5:

Vì sao trong cơ thể người và động vật giun dẹp thường kí sinh ở máu, ruột, gan, cơ

Xem đáp án

Đáp án D
Trong cơ thể người và động vật giun dẹp thường kí sinh ở máu, ruột, gan, cơ vì: kín đáo khó phát hiện; có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển và có nhiều chất dinh dưỡng


Câu 6:

Đặc điểm chung nổi bật nhất ở các đại diện ngành Giun dẹp là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Đặc điểm chung nổi bật nhất ở các đại diện ngành Giun dẹp là cơ thể dẹp


Câu 7:

Nhóm nào dưới đây có giác bám?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhóm có giác bám là sán dây và sán lá gan


Câu 8:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những giun dẹp có cơ quan sinh dục lưỡng tính ?

Xem đáp án

Đáp án C
Nhóm gồm toàn những giun dẹp có cơ quan sinh dục lưỡng tính là: Sán dây, sán lá gan, sán bã trầu


Câu 10:

Đặc điểm nào dưới đây có ở sán dây ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 11:

Nhóm nào dưới đây có giác bám?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 12:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những giun dẹp có cơ quan sinh dục lưỡng tính?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay