Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun (có đáp án)

  • 160 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Loài nào sau đây không thuộc ngành giun tròn

Xem đáp án

Giun đũa, giun kim, giun móc câu, giun rễ lúa, … là những đại diện thuộc ngành Giun tròn

Giun đất thuộc ngành giun đốt

→ Đáp án D


Câu 2:

Giun tròn chủ yếu sống

Xem đáp án

Phần lớn số loài giun tròn sống kí sinh. Một số nhỏ sống tự do

→ Đáp án D


Câu 3:

Giun kim sống kí sinh ở đâu trong cơ thể

Xem đáp án

Giun kim kí sinh ở ruột già người, nhất là ở trẻ em.

→ Đáp án A


Câu 4:

Giun kim xâm nhập vào cơ thể người qua con đường

Xem đáp án

Giun kim qua đường tiêu hóa vào cơ thể người. Trứng giun qua tay và thức ăn truyền vào miệng.

→ Đáp án A


Câu 5:

Giun tròn có khoảng bao nhiêu loài

Xem đáp án

Giun tròn có khoảng 30000 loài kí sinh ở động vật, thực vật và cả ở người.
→ Đáp án C


Câu 6:

Giun rễ lúa kí sinh ở

Xem đáp án

Giun rễ lúa kí sinh ở rễ lúa gây thối rễ, lá úa vàng rồi cây chết.

→ Đáp án C


Câu 7:

Đặc điểm chung của ngành giun tròn là

Xem đáp án

Giun đũa, giun kim, giun móc câu, giun rễ lúa, … thuộc ngành Giun tròn, có các đặc điểm chung như:

- Cơ thể hình trụ thường thuôn hai đầu

- Có khoang cơ thể chưa chính thức

- Cơ quan tiêu hóa bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn

- Phần lớn số loài giun tròn sống kí sinh. Một số nhỏ sống tự do.

→ Đáp án D


Câu 8:

Đặc điểm của giun tròn khác với giun dẹp là

Xem đáp án

Giun tròn có hệ tiêu hóa phát triển hơn giun dẹp. Cơ quan tiêu hóa bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn

→ Đáp án D


Câu 9:

Giun móc câu xâm nhập vào cơ thể người qua

Xem đáp án

Ấu trùng giun móc câu xâm nhập qua da bàn chân, khi người đi chân đất ở vùng có giun móc câu.

→ Đáp án A


Câu 10:

Tác hại của giun móc câu đối với cơ thể người

Xem đáp án

Giun móc câu kí sinh ở tá tràng làm người bệnh xanh xao, vàng vọt.

→ Đáp án D


Câu 11:

Giun kim đẻ trứng ở

Xem đáp án

Vào ban đêm, giun kim cái mang trứng di chuyển đến vùng quanh hậu môn để đẻ trứng.

→ Đáp án C


Câu 12:

Giun kim khép kín được vòng đời do thói quen nào ở trẻ em?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các giun tròn?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 14:

Trong các đặc điểm sau, đâu là điểm khác nhau giữa sán lá gan và giun đũa?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 15:

Phát biểu nào sau đây về giun tròn là sai?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay