Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15:Giun đất (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15:Giun đất (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15: Giun đất (có đáp án)

  • 161 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Giun đất sống

Xem đáp án

Giun đất sống tự do trong môi trường đất ẩm, chúng ăn vụn thực vật và mùn đất.

→ Đáp án A


Câu 2:

Hệ thần kinh của giun đất

Xem đáp án

Giun đất có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch với các dây thần kinh.

→ Đáp án C


Câu 3:

 Các bước di chuyển:

1. Giun chuẩn bị bò

2. Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước.

3. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn

4. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

Các bước di chuyển của giun đất theo thứ tự nào

Xem đáp án

Các bước di chuyển của giun đất:

+ Giun chuẩn bị bò

+ Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

+ Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước.

+ Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

→ Đáp án A


Câu 4:

Cơ quan hô hấp của giun đất

Xem đáp án

Giun đất hô hấp qua da.

→ Đáp án B


Câu 5:

 Giun đất

Xem đáp án

Giun đất cơ thể lưỡng tính.

→ Đáp án B


Câu 6:

Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất?

Xem đáp án

Vì trao đổi khí qua da nên khi trời mưa nhiều giun đất phải bò lên mặt đất để thở.

→ Đáp án A


Câu 7:

 Đặc điểm của giun đất thích nghi với đời sống đời sống chui rúc trong đất ẩm

Xem đáp án

Giun đất cơ thể phân đốt, có vòng tơ ở mỗi đốt thích nghi với đào xới, sống chui rúc trong đất ẩm.

→ Đáp án C


Câu 8:

Giun đất có vai trò

Xem đáp án

Giun đất giúp đào xới làm tơi xốp, màu mỡ đất, là loài rất có ích cho nông nghiệp.
→ Đáp án C


Câu 9:

Đặc điểm nào KHÔNG phải là tiến hóa của giun đất so với giun tròn

Xem đáp án

Cả giun đất và giun tròn đều hô hấp qua da.

→ Đáp án A


Câu 10:

Cơ thể giun đất phân hóa, có các hệ cơ quan

Xem đáp án

Giun đất chỉ hô hấp qua da mà chưa có hệ hô hấp. Còn giun đất đã có hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn và hệ thần kinh.

→ Đáp án B


Câu 13:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Khi sinh sản, hai con giun đất chập …(1)… vào nhau và trao đổi …(2)….

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Giun đất chưa có tim chính thức, cơ quan nào đóng vai trò như tim ở giun đất?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 15:

Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun?

Xem đáp án

Đáp án B

Khi mưa nhiều, trên mặt đất xuất hiện nhiều giun đất vì ngập nước nên chúng ngạt thở. Giun đất hô hấp qua da, O2 từ không khí sẽ khuếch tán vào da. Khi ở trong môi trường ngập nước, da không thực hiện được chức năng hô hấp. Do đó, giun đất phải ngoi lên trên mặt đất.


Bắt đầu thi ngay