IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 15: Giun đất-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 15: Giun đất-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 15: Giun đất-Phần 2 (có đáp án)

  • 213 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Giun đất di chuyển nhờ

Xem đáp án

Đáp án D
Giun đất di chuyển nhờ sự chun dãn của cơ thể kết hợp các vòng tơ và toàn thân mà giun đất di chuyển được


Câu 2:

Giun đất chưa có tim chính thức, cơ quan nào đóng vai trò như tim ở giun đất?

Xem đáp án

Đáp án B

Giun đất chưa có tim chính thức, mạch vòng vùng hầu. đóng vai trò như tim ở giun đất


Câu 3:

Cơ quan thần kinh của giun đất bao gồm

Xem đáp án

Đáp án D
Hệ thần kinh ở giun đất: Xuất hiện các hạch và chuỗi hạch thần kinh → Hệ thần kinh hình chuỗi hạch


Câu 4:

Thức ăn của giun đất là gì?

Xem đáp án

Đáp án C
Thức ăn của giun đất là vụn thực vật và mùn đất


Câu 5:

Giun đất không có răng, bộ phận nào trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn?

Xem đáp án

Đáp án C
Giun đất không có răng, bộ phận trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn là dạ dày cơ


Câu 6:

Quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra ở cơ quan nào của ống tiêu hoá của giun đất?

Xem đáp án

Đáp án A

Giun đất có thêm thêm ruột tịt tiết enzim để tiêu hóa thức ăn trong ruột


Câu 7:

Ở giun đất, chất dinh dưỡng được hấp thụ qua?

Xem đáp án

Đáp án B

Ở giun đất, chất dinh dưỡng được hấp thụ qua thành ruột vào máu.


Câu 8:

Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun?

Xem đáp án

Đáp án B

Khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun vì nước ngập cơ thể nên chúng bị ngạt thở


Câu 9:

Giun đất là:

Xem đáp án

Đáp án B

Giun đất là động vật lưỡng tính


Câu 10:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau: “Khi sinh sản, hai con giun đất chập …(1)… vào nhau và trao đổi …(2)….”

Xem đáp án

Đáp án A

Khi sinh sản, hai con giun đất chập phần đầu vào nhau và trao đổi tinh dịch


Câu 11:

Cơ quan thần kinh của giun đất bao gồm

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 12:

Phát biều nào sau đây về giun đất là sai?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Thức ăn của giun đất là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 14:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Khi sinh sản, hai con giun đất chập …(1)… vào nhau và trao đổi …(2)….

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 15:

Ở giun đất, chất dinh dưỡng được hấp thụ qua

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay