Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt (có đáp án)

  • 164 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ngành giun đốt có khoảng bao nhiêu loài?

Xem đáp án

Giun đốt có khoảng trên 9 nghìn loài, sống ở nước mặn, nước ngọt, trong bùn, trong đất.

→ Đáp án D


Câu 2:

Cấu trúc của giun đất tiến hóa hơn giun dẹp và giun tròn

Xem đáp án

Giun đất có hệ sinh dục, là đặc điểm tiến hóa hơn hẳn giun dẹp và giun tròn.

→ Đáp án A


Câu 3:

Đỉa sống ở?

Xem đáp án

Đỉa sống kí sinh ngoài, có giác bám bám vào cơ thể vật chủ.

→ Đáp án B


Câu 4:

Thức ăn của đỉa là?

Xem đáp án

Đỉa có giác bám và nhiều ruột tịt để hút và chứa máu từ vật chủ.
→ Đáp án A


Câu 5:

Loài nào thuộc ngành giun đốt được khai thác nuôi làm cảnh?

Xem đáp án

Giun đỏ có màu sắc đẹp, được khai thác để nuôi cá cảnh.
→ Đáp án A


Câu 6:

Loài nào sau đây gây hại cho con người?

Xem đáp án

Đỉa hút máu kí sinh ngoài gây hại cho con người.
→ Đáp án C


Câu 7:

Đặc điểm của hệ tuần hoàn ở giun đốt là?

Xem đáp án

Giun đốt có hệ tuần hoàn đơn giản và có máu.

→ Đáp án A


Câu 8:

Giun đốt hô hấp qua?

Xem đáp án

Tùy theo môi trường sống, giun đốt hô hấp qua mang (VD: đỉa) hoặc qua da (VD: giun đất).

→ Đáp án D


Câu 9:

Giun đốt mang lại lợi ích gì cho con người

Xem đáp án

Giun đốt có vai trò lớn đối với hệ sinh thái và đời sống con người.

+ Làm thức ăn cho người: rươi, sá sùng

+ Làm thức ăn cho động vật khác: giun đất, giun đỏ

+ Làm cho đất trồng xốp, thoáng, màu mỡ: giun đất

+ Làm thức ăn cho cá: rươi, giun ít tơ nước ngọt, sá sùng, giun đỏ

→ Đáp án D


Câu 10:

Loài nào KHÔNG sống tự do?

Xem đáp án

Vắt sống kí sinh ngoài, nó hút máu của vật chủ.

→ Đáp án D


Câu 11:

Đặc điểm nhận dạng đơn giản nhất của các đại diện ngành Giun đốt là?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây về đỉa là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Đa phần đỉa sống trong môi trường nước ngọt, một số loài được tìm thấy trên cạn, ở trong rừng gọi là con vắt hoặc đỉa lá, một số sống ở biển.


Câu 13:

Phát biểu nào sau đây về rươi là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Đặc điểm nào sau đây giúp đỉa thích nghi với lối sống kí sinh?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay