IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 17:Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 17:Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 17:Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành-Phần 2 (có đáp án)

  • 380 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những đại diện của ngành Giun đốt?

Xem đáp án

Đáp án C
Nhóm gồm toàn những đại diện của ngành Giun đốt là: rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về đỉa là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Đa số đỉa sống ở nước ngọt, một số sống trên cạn (trong rừng), một số sống ở biển


Câu 3:

Đặc điểm nào ở đỉa giúp chúng thích nghi với lối sống bán kí sinh ?

Xem đáp án

Đáp án D
Đặc điểm ở đỉa giúp chúng thích nghi với lối sống bán kí sinh là: Các sợi tơ tiêu giảm; Ống hóa phát triển các manh tràng để chứa máu; Giác bám phát triển để bám vào vật chủ


Câu 4:

Sá sùng sống trong môi trường nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Sá sùng sống trong môi trường nước mặn (vùng bờ ven biển).


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây về rươi là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A
Phát biểu về rươi đúng là cơ thể phân đốt và chi bên có tơ. Rươi sống trong mô trường nước lợ. Đầu có mắt, khứu giác và xúc giác. Rươi là thức ăn của cá và con người


Câu 6:

Rươi di chuyển bằng?

Xem đáp án

Đáp án D
Rươi di chuyển bằng tơ chi bên


Câu 7:

Đặc điểm nhận dạng đơn giản nhất của các đại diện ngành Giun đốt là?

Xem đáp án

Đáp án B

Đặc điểm nhận dạng đơn giản nhất của các đại diện ngành Giun đốt là cơ thể thuôn dài và phân đốt


Câu 8:

Trong số các đặc điểm sau, đặc điểm có ở các đại diện của ngành Giun đốt là?

1. Cơ thể phân đốt.

2. Có xoang cơ thể.

3. Bắt đầu có hệ tuần hoàn.

4. Hô hấp qua da hoặc mang.

Số phương án đúng là?

Xem đáp án

Đáp án D

Mặc dù ngành giun đốt rất đa dạng, phân bố ở các môi trường với các kiểu lối sống khác nhau, nhưng chúng đều có chung một số đặc điểm:

- Cơ thể phân đốt, có thể xoang.

- Ống tiêu hóa phân hóa

- Bắt đầu có hệ tuần hoàn

- Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể

- Hô hấp qua da hay mang


Câu 9:

 Giun đốt có khoảng trên

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay