Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 18: Trai sông (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 18: Trai sông (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 18: Trai sông (có đáp án)

  • 190 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Loài nào sau đây không thuộc ngành Thân mềm

Xem đáp án

Ngành Thân mềm rất đa dạng, phong phú như: trai, sò, ốc, hến, ngao, mực… và phân bố ở khắp các môi trường: biển, sông, ao, hồ, trên cạn

→ Đáp án B


Câu 2:

Vỏ trai cấu tạo gồm mấy lớp?

Xem đáp án

Vỏ trai có 3 lớp là lớp sừng bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa và lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng.

→ Đáp án D


Câu 3:

Cơ quan nào đóng vai trò đóng, mở vỏ trai

Xem đáp án

Vỏ trai gồm 2 mảnh gắn với 2 cơ khép vỏ (bám chắc vào mặt trong của vỏ) điều chỉnh động tác đóng, mở vỏ

→ Đáp án C


Câu 4:

Mài mặt ngoài vỏ trai ta thấy có mùi khét là do… bị cháy khét

Xem đáp án

Mài mặt ngoài trai ta thấy có mùi khét, vì phía ngoài vỏ trai là lớp sừng có thành phần là chất hữu cơ nên khi mài nóng, nó sẽ có mùi khét.

→ Đáp án B


Câu 5:

Trai tự vệ nhờ?

Xem đáp án

Thuộc ngành Thân mềm, với cơ thể là thân mềm và không có cơ quan tự vệ nên trai tự vệ bằng cách xây cho mình lớp vỏ vững chắc và màu vỏ giống màu môi trường sống để lẩn tránh kẻ thù.

→ Đáp án D


Câu 6:

Trai lấy mồi ăn bằng cách

Xem đáp án

Trai lấy mồi ăn (thường là vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh) và ôxi chỉ nhờ vào cơ chế lọc từ nước hút vào

→ Đáp án B


Câu 7:

Trai lọc nước

Xem đáp án

Trai lấy mồi ăn (thường là vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh) và ôxi chỉ nhờ vào cơ chế lọc từ nước hút vào. Trai có thể hút lọc được khoảng 40 lít nước trong một ngày đêm

→ Đáp án D


Câu 8:

Trai di chuyển được là nhờ?

Xem đáp án

Nhờ chân trai thò ra rồi thụt vào, kết hợp với động tác đóng mở vỏ mà trai di chuyển chậm chạp trong bùn với tốc độ 20 – 30cm một giờ, để lại phía sau một đường rãnh trên mặt bùn.

→ Đáp án D


Câu 9:

Ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá để?

Xem đáp án

Ấu trùng nở ra, sống trong mang mẹ một thời gian rồi bám vào da và mang cá một vài tuần giúp ấu trùng phát triển, phát tán nòi giống đi khắp nơi.

→ Đáp án C


Câu 10:

Ngọc trai được tạo thành ở?

Xem đáp án

Xà cừ do lớp ngoài của áo trai tiết ra tạo thành. Nếu chỗ vỏ đang hình thành có hạt cát rơi vào, dần dần các lớp xà cừ mỏng tạo thành, sẽ bọc quanh hạt cát để tạo nên ngọc trai.

→ Đáp án B


Câu 11:

Vì sao khi ta mài mặt ngoài vỏ trai lại ngửi thấy mùi khét?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây về trai sông là sai?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 13:

Ý nghĩa của việc bám vào da và mang cá của ấu trùng trai sông là?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 14:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau.

Vỏ trai sông gồm …(1)… gắn với nhau nhờ …(2)… ở …(3)….

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

Phát biểu nào sau đây về trai sông là sai?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 16:

Lớp xà cừ ở vỏ trai do cơ quan nào tiết ra tạo thành?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 17:

Ở nhiều ao đào thả cá, tại sao trai không thả mà tự nhiên có?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 18:

Việc trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay