Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 18: Trai sống-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 18: Trai sống-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 18: Trai sống-Phần 2 (có đáp án)

  • 217 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau. Vỏ trai sông gồm …(1)… gắn với nhau nhờ …(2)… ở …(3)….

Xem đáp án

Đáp án C
Vỏ trai sông gồm hai mảnh gắn với nhau nhờ bản lề ở phía lưng


Câu 2:

Vỏ trai vỏ ốc được cấu tạo bởi:

Xem đáp án

Đáp án D
Vỏ trai vỏ ốc được cấu tạo bởi lớp sừng bọc ngoài,  lớp đá vôi ở giữa và lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng


Câu 3:

Lớp xà cừ ở vỏ trai do cơ quan nào tiết ra tạo thành?

Xem đáp án

Đáp án D
Lớp xà cừ ở vỏ trai do lớp ngoài của áo trai tiết ra tạo thành


Câu 4:

Vì sao khi ta mài mặt ngoài vỏ trai lại ngửi thấy mùi khét?

Xem đáp án

Đáp án C
Khi ta mài mặt ngoài vỏ trai lại ngửi thấy mùi khét vì phía ngoài vỏ trai là lớp sừng.


Câu 5:

Muốn mua được trai tươi sống ở chợ, phải lựa chọn

Xem đáp án

Đáp án A
Muốn mua được trai tươi sống ở chợ, phải lựa chọn con vỏ đóng chặt. Khi lớp vỏ mở rộng hoặc hở là trai đã chết, do cơ khép vỏ không còn hoạt động.


Câu 6:

Phương pháp tự vệ của trai là?

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp tự vệ của trai là co chân, khép vỏ


Câu 7:

Cơ quan di chuyển của trai sông là

Xem đáp án

Đáp án C
Cơ quan di chuyển của trai sông là chân rìu kết hợp sự đóng mở của vỏ


Câu 8:

Quá trình lọc thức ăn của trai sông diễn ra ở

Xem đáp án

Đáp án A

Quá trình lọc thức ăn của trai sông diễn ra ở lỗ miệng trai nhờ sự rung động của các lông trên tấm miệng


Câu 9:

Trai sông dinh dưỡng kiểu thụ động nhờ vào

Xem đáp án

Đáp án B

Trai sông dinh dưỡng kiểu thụ động nhờ vào hai đôi tấm miệng (tấm mang)


Câu 10:

Cơ quan trao đổi khí ở trai sông

Xem đáp án

Đáp án C

Cơ quan trao đổi khí ở trai sông là mang


Câu 11:

Trai sông có vai trò trong việc?

Xem đáp án

Đáp án A

Trai sông có vai trò trong việc làm sạch nước


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây về trai sông là sai?

Xem đáp án

Đáp án A
Phát biểu sai về trai sông là trai sông là động vật lưỡng tính. Thực tê cơ thể trai phân tính, có trai đực, trai cái


Câu 13:

Việc trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Việc trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ có ý nghĩa là giúp ấu trùng tận dụng nguồn dưỡng khí và thức ăn dồi dào qua mang đồng thời giúp bảo vệ trứng và ấu trùng không bị các động vật khác ăn mất.


Câu 14:

Ý nghĩa của việc bám vào da và mang cá của ấu trùng trai sông là?

Xem đáp án

Đáp án D

Ý nghĩa của việc bám vào da và mang cá của ấu trùng trai sông là giúp ấu trùng phát tán rộng hơn nhờ sự di chuyển tích cực của cá


Câu 15:

Ở nhiều ao đào thả cá, tại sao trai không thả mà tự nhiên có?

Xem đáp án

Đáp án B

Ở nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có vì ấu trùng trai bám vào mang và da cá, sau đó rơi xuống bùn phát triển thành trai trưởng thành


Câu 16:

Phương pháp tự vệ của trai là?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 17:

Giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay