Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 19: Một số thân mềm khác (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 19: Một số thân mềm khác (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 19: Một số thân mềm khác (có đáp án)

  • 158 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ngành Thân mềm có bao nhiêu loài

Xem đáp án

Ngành Thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài) lại đa dạng và rất phong phú ở vùng nhiệt đới.

→ Đáp án C


Câu 2:

Động vật thân mềm sống trên cạn

Xem đáp án

Thân mềm sống ở rất nhiều môi trường khác nhau, mực và bạch tuộc sống tự do, sò sống vùi mình trong cát, còn ốc sên sống trên cạn…

→ Đáp án C


Câu 3:

Thân mềm nào gây hại cho con người

Xem đáp án

Ốc sên ăn thực vật và có hại cho cây trồng của con người.

→ Đáp án D


Câu 4:

Ở thân mềm, hạch thần kinh phát triển nhất là

Xem đáp án

Hệ thần kinh của Thân mềm phát triển và tập trung hơn Giun đốt, hạch não phát triển.

→ Đáp án C


Câu 5:

Thân mềm nào KHÔNG có vỏ cứng bảo vệ ngoài cơ thể

Xem đáp án

Bạch tuộc không có vỏ cứng bảo vệ ngoài cơ thể, chúng tự vệ bằng cách phun mực hay ngụy trang.

→ Đáp án C


Câu 6:

Loài nào có tập tính đào lỗ đẻ trứng?

Xem đáp án

Ốc sên đào hốc sâu rồi chui xuống đẻ trứng vào đó. Ốc sên con ra đời sau vài tuần.

→ Đáp án B


Câu 7:

Mực tự vệ bằng cách nào?

Xem đáp án

Khi bị tấn công, mực phun hỏa mù từ túi mực để làm mờ mắt kẻ thù, để trốn chạy.

→ Đáp án B


Câu 8:

Thân mềm có tập tính phong phú là do

Xem đáp án

Thần kinh phát triển là cơ sở cho các giác quan và tập tính phát triển.

→ Đáp án C


Câu 9:

Thân mềm nào bảo vệ con trong khoang áo cơ thể mẹ.

Xem đáp án

Ốc vặn nước ngọt trứng phát triển thành con non trong khoang áo ốc mẹ.

→ Đáp án B


Câu 10:

 Động vật thân mềm nào sống đục ruỗng vỏ tàu thuyền

Xem đáp án

Con hà sống bằng cách đục ruỗng vỏ các tàu thuyền.

→ Đáp án A


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 13:

Khi gặp kẻ thù, mực thường có hành động như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 14:

Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là sai?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 15:

Ốc sên tự vệ bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 16:

Đặc điểm nào dưới đây giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay