Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 19: Một số thân mềm khác -Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 19: Một số thân mềm khác -Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 19: Một số thân mềm khác -Phần 2 (có đáp án)

  • 201 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hãy chọn các nhóm những loài đều thuộc ngành thân mềm:

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy thuộc ngành thân mềm là Mực, Ốc sên, Bạch tuộc, Sò


Câu 2:

Loài nào dưới đây là loài duy nhất có “hộp sọ” để bảo vệ não?

Xem đáp án

Đáp án C
Loài duy nhất có “hộp sọ” để bảo vệ não ở động vật không có xương sống là mực


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Phát biểu về bạch tuộc đúng là có 8 tua dài, thích nghi với lối sống bơi lội tự do


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Phát biểu về bạch tuộc sai là có lối sống vùi mình trong cát. Bạch tuộc là đại diện của ngành thân mềm, sống ở biển, có giá trị thực phẩm


Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt?

Xem đáp án

Đáp án A
Đặc điểm giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt là có thần kinh, hạch não phát triển, là cơ sở cho các giác quan và tập tính phát triển


Câu 6:

Đặc điểm khác biệt giữa hệ thần kinh của mực với giun đất là?

Xem đáp án

Đáp án C
Đặc điểm khác biệt giữa hệ thần kinh của mực với giun đất làc ó hộp sọ bảo vệ não


Câu 7:

Mực bắt mồi như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Mực săn mồi bằng 2 cách: đuổi bắt mồi và rình bắt mồi một chỗ

+ Đuổi bắt mồi: mực xác định con mồi, đuổi theo và dùng tua dài bắt lấy con mồi

+ Rình bắt mồi: mực lặn trong rong rêu đợi mồi, dùng tua dài bắt lấy mồi


Câu 8:

Khi gặp kẻ thù, mực thường có hành động như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B

- Khi bị tấn công, mực phun hỏa mù để trốn. Hỏa mù mặc phun ra che mắt động vật khác, còn mực di chuyển ngược lại


Câu 9:

Ở mực ống, vai trò chủ yếu của tuyến mực là?

Xem đáp án

Đáp án D

Ở mực ống, vai trò chủ yếu của tuyến mực là tự vệ


Câu 10:

Ốc sên tự vệ bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Ốc sên tự vệ bằng cách co rụt cơ thể vào trong vỏ cứng.


Câu 11:

Ốc sên phá hoại cây trồng như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Ốc sên phá hoại cây trồng vì đến mùa sinh sản, ốc đào lỗ đẻ trứng làm hại rễ cây. Ốc sên ăn thực vật và là vật chủ trung gian truyền bệnh cho cây


Câu 12:

Động vật nào dưới đây xuất hiện từ rất sớm trên hành tinh và được xem là “hóa thạch sống”?

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật xuất hiện từ rất sớm trên hành tinh và được xem là “hóa thạch sống” là Ốc anh vũ


Câu 13:

Ngành Thân mềm có số lượng loài là?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 16:

Ở mực ống, vai trò chủ yếu của tuyến mực là

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay