Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung-Phần 1(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung-Phần 1(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung-Phần 1(có đáp án)

  • 211 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Động vật và thực vật giống nhau ở điểm nào?

Xem đáp án

Động vật và thực vật có những điểm giống nhau:

+ Đều có cấu tạo tế bào

+ Đều có khả năng lớn lên và sinh sản

→ Đáp án D


Câu 2:

Động vật được chia làm mấy ngành

Xem đáp án

Động vật được chia làm 8 ngành là: ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột khoang, ngành giun dẹp, ngành giun tròn, ngành giun đốt, ngành thân mềm, ngành chân khớp, và ngành động vật có xương sống.

→ Đáp án D


Câu 3:

Động vật không có xương sống chia làm mấy ngành

Xem đáp án

Động vật không xương sống có 7 ngành là: ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột khoang, ngành giun dẹp, ngành giun tròn, ngành giun đốt, ngành thân mềm và ngành chân khớp.

→ Đáp án C


Câu 4:

Động vật có xương sống có bao nhiêu lớp?

Xem đáp án

Động vật có xương sống là những loài động vật có xương sống, gồm 5 Lớp: Lớp cá, Lớp Lưỡng cư, Lớp Bò sát, Lớp Chim, Lớp Thú.

→ Đáp án A


Câu 5:

Động vật KHÔNG có?

Xem đáp án

Thực vật là những sinh vật tự dưỡng, có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ cho cơ thể.

Động vật là sinh vật dị dưỡng, không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ mà sử dụng chất hữu cơ có sẵn.

→ Đáp án D


Câu 6:

 Động vật nào có lợi đối với con người

Xem đáp án

Động vật có thể có lợi hay có hại với con người. Ở đây mèo là loài vật nuôi có ích với con người.

→ Đáp án D


Câu 7:

Động vật nào có hại với con người

Xem đáp án

Động vật có thể có lợi hay có hại với con người. Ở đây chuột là loài vật truyền bệnh, nên có hại với con người.

→ Đáp án C


Câu 8:

Động vật có lợi ích gì đối với con người?

Xem đáp án

→ Đáp án D


Câu 9:

Các ngành giun gồm mấy ngành

Xem đáp án

Các ngành giun gồm: Giun tròn, giun dẹp, giun đốt

→ Đáp án D


Câu 10:

Động vật có xương sống là những loài động vật có …

Xem đáp án

Động vật có xương sống là những loài động vật có xương sống

→ Đáp án C


Bắt đầu thi ngay