Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 2:Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung Phần 2(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 2:Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung Phần 2(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 2:Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung Phần 2(có đáp án)

  • 221 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Động vật và thực vật giống nhau ở:

Xem đáp án

Đáp án D
Động vật và thực vật giống nhau ở: cấu tạo từ tế bào, sự lớn lên và sinh sản


Câu 2:

Đặc điểm cấu tạo nào chỉ có ở tế bào thực vật, không có ở tế bào động vật:

Xem đáp án

Đáp án B

Tế bào thực vật có thành tế bào xenlulozơ, tế bào động vật thì không có.

=> Nhờ đó, tế bào động vật sẽ linh hoạt hơn.


Câu 3:

Động vật có đặc điểm chung là?

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật có đặc điểm chung là:

- Có khả năng di chuyển

- Đời sống dị dưỡng

- Có hệ thần kinh và giác quan


Câu 4:

Động vật không có?

Xem đáp án

Đáp án C
Động vật không có diệp lục


Câu 5:

Động vật được phân chia thành:

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật được phân chia thành:

- Động vật không xương sống.

- Động vật có xương sống


Câu 6:

Sinh học 7 giúp ta tìm hiểu về mấy ngành động vật?

Xem đáp án

Đáp án B

Sinh học 7 giúp ta tìm hiểu về 6 ngành động vật


Câu 7:

Động vật được giới thiệu trong Sinh học 7 sắp xếp theo

Xem đáp án

Đáp án C

Động vật được giới thiệu trong Sinh học 7 sắp xếp theo trật tự tiến hóa


Câu 8:

Động vật có vai trò gì đối với đời sống con người?

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật có vai trò đối với đời sống con người là:

- Cung cấp thực phẩm, nghiên liệu

- Phục vụ học tập, nguyên cứu

- Hỗ trợ lao động


Bắt đầu thi ngay