Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm (có đáp án)

  • 160 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

 Những đại diện nào sau đây thuộc ngành Thân mềm?

Xem đáp án

Ngành Thân mềm có các đại diện như bạch tuộc, mực, ốc sên, ốc vặn, sò, trai, ngao…

→ Đáp án B


Câu 2:

Loài nào có khả năng lọc làm sạch nước?

Xem đáp án

Trai, ngao, hến… là những thân mềm có khả năng lọc nước.

→ Đáp án A


Câu 3:

Loài nào gây hại cho cây trồng?

Xem đáp án

Ốc bươu vàng ăn nhiều, sức sinh sản lớn gây hại cho cây trồng nông nghiệp

→ Đáp án B


Câu 4:

Ngành thân mềm có đặc điểm chung là?

Xem đáp án

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm:

- Thân mềm, cơ thể không phân đốt

- Có vỏ đá vôi, có khoang áo

- Hệ tiêu hóa phân hóa

- Cơ quan di chuyển thường đơn giản

- Riêng mực và bạch tuộc thích nghi với lối sống săn mồi và di chuyển tích

cực nên vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển phát triển.

→ Đáp án D


Câu 5:

Ốc sên phá hoại cây cối vì?

Xem đáp án

Ốc sên ăn lá cây làm cây không quang hợp được, dẫn đến cây bị chết đi.

→ Đáp án B


Câu 6:

Loài thân mềm nào được dùng để làm đồ trang sức?

Xem đáp án

Ngọc trai được dùng làm đồ trang sức cho phụ nữ.

→ Đáp án D


Câu 7:

Các đại diện Thân mềm nào sau đây có tập tính sống vùi mình?

Xem đáp án

Trai, sò, ngao, ngán… có tập tính sống vùi mình trong bùn ở dưới đáy sông.

→ Đáp án D


Câu 8:

Thân mềm nào thích nghi với lối sống di chuyển và săn mồi?

Xem đáp án

Mực và bạch tuộc thích nghi với lối sống săn mồi và di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển phát triển.

→ Đáp án B


Câu 9:

Vỏ đá vôi của thân mềm được tạo thành từ?

Xem đáp án

Lớp sừng tạo nên lớp vỏ đá vôi của động vật thân mềm.

→ Đáp án A


Câu 10:

Động vật nào có giá trị cao, được xuất khẩu?

Xem đáp án

Bào ngư và sò huyết là hai thực phẩm có giá trị xuất khẩu.

→ Đáp án D


Câu 11:

Thân mềm có thể gây hại như thế nào đến đời sống con người?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 12:

Hóa thạch của một số vỏ ốc, vỏ sò có ý nghĩa thực tiễn như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 13:

Những loài trai nào sau đây đang được nuôi để lấy ngọc?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 14:

Phát biểu nào sau đây về ngành Thân mềm là sai?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay