Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm-Phần 2 (có đáp án)

  • 198 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau: Ốc vặn sống ở …(1)…, có một vỏ xoắn ốc, trứng phát triển thành con non trong …(2)… ốc mẹ, có giá trị thực phẩm

Xem đáp án

Đáp án C

Ốc vặn sống ở nước ngọt, có một vỏ xoắn ốc, trứng phát triển thành con non trong khoang áo ốc mẹ, có giá trị thực phẩm.


Câu 2:

Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không có ở các đại diện của ngành Thân mềm?

Xem đáp án

Đáp án B

Đặc điểm không có ở các đại diện của ngành Thân mềm là cơ thể phân đốt. Đặc điểm này chỉ có ở ngành Giun đốt


Câu 3:

Mai của mực thực chất là?

Xem đáp án

Đáp án C

Mai của mực thực chất là vỏ đá vôi tiêu giảm


Câu 4:

Nguồn lợi của Thân mềm là?

Xem đáp án

Đáp án D

Nguồn lợi của Thân mềm là làm thực phẩm (bạch tuộc, trai); làm đồ trang trí, trang sức (ốc,..), làm dược liệu (mai mực, …).


Câu 5:

Hóa thạch của một số vỏ ốc, vỏ sò có ý nghĩa thực tiễn như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Hóa thạch của một số vỏ ốc, vỏ sò có ý nghĩa thực tiễn về mặt địa chất


Câu 6:

Những loài trai nào sau đây đang được nuôi để lấy ngọc?

Xem đáp án

Đáp án B

Những loài trai đang được nuôi để lấy ngọc là trai cánh nước ngọt và trai ngọc ở biển


Câu 7:

Phát biểu nào sau đây khi nói về ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mềm là sai?

Xem đáp án

Đáp án A
Phát biểu khi nói về ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mềm sailà vật chủ trung gian truyền bệnh ngủ.Chúng làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán: ốc đĩa, ốc tai, ốc mút


Câu 8:

Vỏ của một số thân mềm có ý nghĩa thực tiễn như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Vỏ của một số thân mềm có ý nghĩa thực tiễn dùng làm đồ trang trí, chúng rất cứng và bền.


Câu 9:

Thân mềm có thể gây hại như thế nào đến đời sống con người?

Xem đáp án

Đáp án D
Thân mềm có thể gây hại lớn đến đời sống con ngườiLàm hại cây trồng (ốc sên), Là vật trung gian truyền bệnh giun, sán (trai, ốc), đục phá các phần gỗ và phần đá của thuyền bè, cầu cảng, gây hại lớn cho nghề hàng hải (hà biển).


Câu 10:

Các thân mềm nào gây hại?

Xem đáp án

Đáp án D

Các thân mềm gây hại là: Hà biển, hà sông đục phá các phần gỗ của thuyền bè; Ốc sên, ốc bươu vàng phá hại cây trồng;Ốc tai là vật chủ trung gian truyền bệnh sán lá gan


Câu 11:

Trai sông và ốc vặn giống nhau ở đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay