Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 22: Tôm sông-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 22: Tôm sông-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 22: Tôm sông-Phần 2 (có đáp án)

  • 235 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp

Xem đáp án

Đáp án A

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp là loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn


Câu 2:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, nghiên cứu khoa học, xuất khẩu,  là động vật hiện đang có số lượng giảm sút trong tự nhiên


Câu 3:

Đặc điểm của động vật rất nguy cấp

Xem đáp án

Đáp án A
Đặc điểm của động vật rất nguy cấp, số lượng cá thể giảm 80%


Câu 4:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp

Xem đáp án

Đáp án A

Ốc xà cừ, hươu xạ có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp.


Câu 5:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp

Xem đáp án

Đáp án A

Tôm hùm đá, rùa núi vàng có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp


Câu 6:

Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp

Xem đáp án

Đáp án C
Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp là số lượng cá thể giảm 20%.


Câu 7:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp

Xem đáp án

Đáp án C

Cà cuống, cá ngựa gai có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp


Câu 8:

 Phát biểu nào sau đây về tôm sông là sai?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 9:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Tôm dùng đôi càng để bắt mồi, các …(1)… nghiền nát thức ăn, thức ăn qua miệng và hầu, sau đó được tiêu hóa ở …(2)… nhờ enzim từ …(3)… tiết vào và được hấp thụ ở …(4)….

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 10:

Tuyến bài tiết của tôm sông nằm ở

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 11:

Chân hàm ở tôm sông có chức năng gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 12:

Vỏ tôm được cấu tạo bằng

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 13:

Ở tôm sông, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và bò?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay