Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác-Phần 2 (có đáp án)

  • 175 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Những đại diện nào sau đây thuộc lớp Giáp xác?

Xem đáp án

Đáp án D
Những đại diện thuộc lớp Giáp xác là: Sun, mọt ẩm, còng, cua đồng, ghẹ, cua nhện, rận nước, chân kiếm, cáy.


Câu 2:

Môi trường sống và khả năng di chuyển của con sun lần lượt là gì?

Xem đáp án

Đáp án C
Môi trường sống và khả năng di chuyển của con sun lần lượt là sống ở biển, cố định


Câu 3:

Khi quan sát bằng mắt thường, cua đồng đực và cua đồng cái sai khác nhau ở điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Khi quan sát bằng mắt thường, cua đồng đực và cua đồng cái sai khác nhau ở chỗ: Cua đực có đôi càng to khoẻ hơn, cua cái có yếm to hơn cua đực


Câu 4:

Ở cua, giáp đầu – ngực chính là?

Xem đáp án

Đáp án A

Ở cua, giáp đầu – ngực chính là mai


Câu 5:

Những động vật như thế nào được xếp vào lớp Giáp xác?

Xem đáp án

Đáp án D
Những động vật được xếp vào lớp giáp xác có các đặc điểm như: Mình có một lớp vỏ bằng kitin; đẻ trứng, ấu trùng lột xác qua nhiều lần; phần lớn đều sống bằng nước, thở bằng mang


Câu 6:

Tại sao nói lớp Giáp xác rất đa dạng và phong phú?

Xem đáp án

Đáp án D
Lớp Giáp xác rất đa dạng và phong phú vì: số lượng loài lớn (mọt ẩm, con sun, cua đồng, rận nước…); môi trường sống đa dạng (dưới nước, trên cạn); số lượng cá thể lớn


Câu 7:

Giáp xác có vai trò như thế nào trong đời sống con người?

Xem đáp án

Đáp án D

Giáp xác có vai trò lớn trong đời sống con người đặc biệt là nguồn thực phẩm phong phú, dồi dào.


Câu 8:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Phát biểu đúng là các giáp xác nhỏ trong ao, hồ, sông, biển là nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài cá. Tuy nhiên, một số giáp xác nhỏ có thể gây hại: chân kiếm kí sinh (gây chết cá hàng loạt)


Câu 9:

Giáp xác gây hại gì đến đời sống con người và các động vật khác?

Xem đáp án

Đáp án D

Giáp xác gây hại đến đời sống con người và các động vật khác như: Truyền bệnh giun sán; kí sinh ở da và mang cá, gây chết cá hàng loạt; gây hại cho tàu thuyền và các công trình dưới nước


Câu 10:

Những loài giáp xác nào dưới đây có hại cho động vật và con người?

Xem đáp án

Đáp án A
Những loài giáp xác có hại cho động vật và con người là: Sun (gây hại cho tàu thuyền và các công trình dưới nước) và chân kiếm kí sinh (kí sinh ở da và mang cá, gây chết cá hàng loạt).


Câu 11:

Đặc điểm nào dưới đây khiến cho rận nước, chân kiếm mặc dù có kích thước bé nhưng lại là thức ăn cho các loài cá công nghiệp và các động vật lớn?

Xem đáp án

Đáp án A

Đặc điểm khiến cho rận nước, chân kiếm mặc dù có kích thước bé nhưng lại là thức ăn cho các loài cá công nghiệp và các động vật lớn là khả năng sinh sản nhanh với số lượng cá thể lớn


Câu 13:

Động vật nào dưới đây không sống ở biển?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay