Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 25:Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 25:Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 25:Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện-Phần 2 (có đáp án)

  • 176 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cơ thể của nhện được chia thành

Xem đáp án

Đáp án D
Cơ thể của nhện được chia thành 2 phần là phần đầu – ngực và phần bụng


Câu 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Ở phần bụng của nhện, phía trước là …(1)…, ở giữa là …(2)… lỗ sinh dục và phía sau là …(3)….

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Bộ phận nào dưới đây giúp nhện di chuyển và chăng lưới?

Xem đáp án

Đáp án B

Bộ phận giúp nhện di chuyển và chăng lưới là bốn đôi chân bò


Câu 4:

Nhện nhà có bao nhiêu đôi chân bò ?

Xem đáp án

Đáp án D
Nhện nhà có 4 đôi chân bò.


Câu 5:

Ở nhện, bộ phận nào dưới đây nằm ở phần bụng?

Xem đáp án

Đáp án A
Ở nhện, bộ phận nằm ở phần bụng là các núm tuyến tơ


Câu 6:

Ở phần đầu ngực của nhện, bộ phận nào có chức năng bắt mồi tự vệ ?

Xem đáp án

Đáp án C

Ở phần đầu ngực của nhện, bộ phận có chức năng bắt mồi tự vệ là đôi kìm có tuyến độc


Câu 7:

Nhện có đặc điểm gì giống tôm đồng ?

Xem đáp án

Đáp án C
Nhện giống tôm đồng ở đặc điểm chân có đốt


Câu 8:

Thức ăn của nhện là?

Xem đáp án

Đáp án B

Thức ăn của nhện là sâu bọ


Câu 9:

Nhện bắt mồi theo cách nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Nhện bắt mồi theo cách  chăng tơ


Câu 10:

Quá trình chăng lưới ở nhện bao gồm các giai đoạn sau :

(1): Chăng tơ phóng xạ.

(2): Chăng các tơ vòng.

(3): Chăng bộ khung lưới.

 Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo thứ tự hợp lí

Xem đáp án

Đáp án A
Quá trình chăng lưới diễn ra như sau:  Chăng dây tơ khung → Chăng dây tơ phóng xạ → Chăng các sợi tơ vòng → Chờ mồi


Câu 11:

Khi rình mồi, nếu có sâu bọ sa lưới, lập tức nhện thực hiện các thao tác:

(1): Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi.

(2): Nhện hút dịch lỏng ở con mồi.

(3): Nhện ngoạm chặt mồi, tiết nọc độc.

(4): Trói chặt mồi rồi treo vào lưới một thời gian.

Hãy sắp xếp các thao tác trên theo trình tự hợp lí.

Xem đáp án

Đáp án C
Nhện bắt mồi: Khi con mồi sa lưới → Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc → Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi → Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian → Nhện hút dịch lỏng ở con mồi


Câu 12:

Động vật nào dưới đây là đại diện của lớp Hình nhện?

Xem đáp án

Đáp án B
Động vật là đại diện của lớp Hình nhện là ve bò


Câu 13:

Động vật nào dưới đây kí sinh trên da người?

Xem đáp án

Đáp án C
Động vật kí sinh trên da người là cái ghẻ


Câu 14:

Trong lớp Hình nhện, đại diện nào dưới đây vừa có hại, vừa có lợi cho con người ?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong lớp Hình nhện, Bọ cạp vừa có hại (chứa chất độc), vừa có lợi cho con người (thực phẩm)


Bắt đầu thi ngay