IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 26 Châu chấu-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 26 Châu chấu-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 26 Châu chấu-Phần 2 (có đáp án)

  • 366 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cơ thể châu chấu gồm mấy phần?

Xem đáp án

Đáp án C
Cơ thể châu chấu gồm 3 phần: đầu, ngực và bụng


Câu 2:

Châu chấu di chuyển bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Châu chấu di chuyển bằng 3 hình thức: Bò bằng 3 đôi chân; Nhảy nhờ đôi chây sau (càng); Bay bằng 2 đôi cánh.→ So với các loài sâu bọ khác thì khả năng di chuyển của châu chấu linh hoạt hơn


Câu 3:

Châu chấu di chuyển nhờ cơ quan nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Châu chấu di chuyển bằng 3 hình thức nhờ các cơ quan như cánh, chân trước và chân sau


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây nói về hệ tuần hoàn của châu chấu là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Hệ tuần hoàn ở châu chấu đơn giản, tim hình ống gồm nhiều ngăn ở mạch lưng, hệ mạch hở


Câu 5:

Châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Châu chấu hô hấp bằng lỗ thở ở bụng và hệ thống ống khí


Câu 6:

Hệ thần kinh của châu chấu là dạng nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Hệ thần kinh của châu chấu là dạng chuỗi hạch


Câu 7:

Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Châu chấu hô hấp bằng các lỗ thở ở bụng. Động tác hô hấp ở chấu chấu là hít và thải không khí qua lỗ thở ở mặt bụng nên khi sống bụng chúng luôn phập phồng


Câu 8:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Ở châu chấu, tim có hình …(1)…, có …(2)… và nằm ở …(3)…."

Xem đáp án

Đáp án D
Ở châu chấu, tim có hình ống, có nhiều ngăn và nằm ở mặt lưng.


Câu 9:

Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm?

Xem đáp án

Đáp án B

Châu chấu hô hấp bằng các lỗ thở ở bụng. Tôm hô hấp qua mang.


Câu 10:

Thức ăn của châu chấu là?

Xem đáp án

Đáp án C

Thức ăn của châu chấu là chồi và lá cây


Câu 11:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Trong hoạt động hô hấp, châu chấu hít và thải khí thông qua…(1)… ở …(2)…."

Xem đáp án

Đáp án D
Trong hoạt động hô hấp, châu chấu hít và thải khí thông qua lỗ thở ở mặt bụng


Câu 12:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:"Châu chấu …(1)…, tuyến sinh dục dạng …(2)…, tuyến phụ sinh dục dạng …(3)…."

Xem đáp án

Đáp án B

Châu chấu phân tính, tuyến sinh dục dạng chùm, tuyến phụ sinh dục dạng ống.


Câu 13:

Châu chấu non có hình thái bên ngoài như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Châu chấu non có hình thái bên ngoài giống châu chấu trưởng thành, chưa đủ cánh. Châu chấu non phải lột xác vì vỏ cơ thể là vỏ kitin kém đàn hồi nên khi lớn lên, vỏ cũ phải bong ra để vỏ mới hình thành


Câu 14:

Thức ăn của châu chấu là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

 Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay