Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 27: Đa dạng và đặc điểm của lớp sâu bọ-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 27: Đa dạng và đặc điểm của lớp sâu bọ-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 27: Đa dạng và đặc điểm của lớp sâu bọ-Phần 2 (có đáp án)

  • 167 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ sống ở môi trường nước?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhóm gồm toàn những sâu bọ sống ở môi trường nước là: bọ vẽ, ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy


Câu 2:

Các phần cơ thể của sâu bọ là

Xem đáp án

Đáp án B

Các phần cơ thể của sâu bọ là đầu, ngực và bụng


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm chung của lớp Sâu bọ là sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Cơ thể sâu bọ có ba phần: đầu, ngực, bụng. Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí


Câu 4:

Sâu bọ trưởng thành lấy không khí vào cơ thể qua

Xem đáp án

Đáp án B

Sâu bọ trưởng thành lấy không khí vào cơ thể qua lỗ thở ở thành bụng


Câu 5:

Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?

Xem đáp án

Đáp án C
Hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển vì hệ tuần hoàn không thực hiện chức năng cung cấp ôxi do đã có hệ thống ống khí đảm nhiệm.


Câu 6:

Động vật nào dưới đây không có lối sống kí sinh?

Xem đáp án

Đáp án A
Động vật không có lối sống kí sinh là bọ ngựa. Bọ rầy, bọ chét, rận đều là động vật ký sinh


Câu 7:

Phát biểu nào sau đây về muỗi vằn là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C
Muỗi vằn là động vật phân tính, muỗi đực muỗi cái phân biệt. Chỉ muỗi cái mới hút máu, muỗi đực hút nhựa cây.


Câu 8:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ là thiên địch trên đồng ruộng?

Xem đáp án

Đáp án C

Thiên địch là các loài động vật được sử dụng để diệt trừ các sinh vật gây hại, bảo vệ mùa màng một cách tự nhiên. Nhóm gồm toàn những sâu bọ là thiên địch trên đồng ruộng gồm: Bọ rùa, kiến ba khoang, ruồi xám, ong xanh

Bọ rùa được xem là thiên địch của nhện đỏ, rệp.

Kiến ba khoang chuyên ăn của các loài sâu rầy gây hại hoa màu.

Ruồi xám là thiên địch của sâu cuốn lá lớn.

Ong xanh là thiên địch của rầy nâu.


Câu 9:

Loài sâu bọ có vai trò giúp cho quá trình thụ phấn ở cây trồng nhiều nhất là?

Xem đáp án

Đáp án D
Loài sâu bọ có vai trò giúp cho quá trình thụ phấn ở cây trồng nhiều nhất là ong mật


Câu 10:

Tại sao đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó?

Xem đáp án

Đáp án D
Đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó vì: châu chấu làm dập nát hoa màu; chúng ăn chồi và lá cây. Ngoài ra châu chấu mang theo mầm bệnh gây hại cho hoa màu


Câu 11:

 Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm chung của lớp Sâu bọ là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 12:

Lớp Sâu bọ có khoảng gần

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 13:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ sống ở môi trường nước?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 14:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ là thiên địch trên đồng ruộng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

 Động vật nào dưới đây không có lối sống kí sinh?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay