IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp-Phần 2 (có đáp án)

  • 162 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với các ngành động vật khác là?

Xem đáp án

Đáp án C
Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với các ngành động vật khác là các phần phụ phân đốt và khớp động với nhau


Câu 2:

Phủ ngoài cơ thể chân khớp là?

Xem đáp án

Đáp án D
Phủ ngoài cơ thể chân khớp là lớp vỏ kitin nâng đỡ, che chở


Câu 3:

Số đôi chân ngực ở tôm sông, nhện nhà, châu chấu lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án D
Số đôi chân ngực ở tôm sông, nhện nhà, châu chấu lần lượt là: 5, 4 và 3.


Câu 4:

Tôm sông có những tập tính nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Tôm sông có những tập tính tự vệ và tấn công.


Câu 5:

Động vật nào dưới đây có tập tính chăn nuôi động vật khác?

Xem đáp án

Đáp án A
Động vật có tập tính chăn nuôi động vật khác là kiến cắt lá


Câu 6:

Tập tính nào dưới đây không có ở kiến?

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến có tập tính: chăm sóc thế hệ sau; chăn nuôi động vật khác và dự trữ thức ăn.


Câu 7:

Loài sâu bọ nào dưới đây có lối sống xã hội?

Xem đáp án

Đáp án D

Có rất nhiều loài sâu bọ có lối sống xã hội như: kiến, ong, mối…


Câu 8:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn?

Xem đáp án

Đáp án C
Nhóm gồm toàn những chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn là: Kiến, ong mật, nhện


Câu 10:

Trong ngành Chân khớp, lớp nào có giá trị lớn về mặt thực phẩm cho con người

Xem đáp án

Đáp án B

Trong ngành Chân khớp, lớp Giáp xác có giá trị lớn về mặt thực phẩm cho con người. Hầu hết các loài giáp xác đều có lợi và là nguồn thực phẩm phong phú và đa dạng cho nhiều loài sinh vật và con người.


Câu 11:

Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cây trồng?

Xem đáp án

Đáp án A
Bướm ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cây trồng (ăn lá non).


Câu 12:

Để bảo vệ mùa màng, cần phải diệt sâu hại ở giai đoạn nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Để bảo vệ mùa màng, cần phải diệt sâu hại ở giai đoạn sâu non. Đây là giai đoạn sâu sử dụng nguồn thức ăn lớn để dự trữ và phát triển thành con trưởng thành.


Bắt đầu thi ngay