Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống (có đáp án)

  • 229 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sự đa dạng và phong phú của của động vật thể hiện ở?

Xem đáp án

Động vật đa dạng và phong phú về cấu trúc cơ thể, về số loài và phong phú về số lượng cá thể, và còn về phương thức và môi trường sống.

→ Đáp án D


Câu 2:

Môi trường sống cơ bản của động vật bao gồm:

Xem đáp án

Động vật có 3 môi trường sống cơ bản là dưới nước, trên cạn và trên không.

→ Đáp án D


Câu 3:

Động vật và thực vật giống nhau ở điểm nào?

Xem đáp án

Động vật và thực vật có những điểm giống nhau:

+ Đều có cấu tạo tế bào

+ Đều có khả năng lớn lên và sinh sản

→ Đáp án D


Câu 4:

 Động vật được chia làm mấy ngành?

Xem đáp án

Động vật được chia làm 8 ngành là: ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột khoang, ngành giun dẹp, ngành giun tròn, ngành giun đốt, ngành thân mềm, ngành chân khớp, và ngành động vật có xương sống.

→ Đáp án C 


Câu 5:

Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ?

Xem đáp án

Do màu sắc của các hạt diệp lục nên trùng roi có màu xanh lá cây.

→ Đáp án B


Câu 6:

 Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh

Xem đáp án

Trùng roi có 2 hình thức dinh dưỡng là tự dưỡng và dị dưỡng

+ Tự dưỡng: Ở nơi có ánh sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng như thực vật. +

+ Dị dưỡng: Nếu ở chỗ tối lâu ngày, trùng roi vẫn sống được nhờ đồng hóa các chất hữu cơ hòa tan do các sinh vật khác chết phân hủy ra.

→ Đáp án C


Câu 7:

 Trùng biến hình di chuyển được nhờ?

Xem đáp án

Trùng biến hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả
→ Đáp án C


Câu 8:

 Quá trình tiêu hóa ở trùng giày là?

Xem đáp án

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ…) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ thể.

→ Đáp án D


Câu 9:

Hình thức dinh dưỡng của trùng kiết lị là

Xem đáp án

Trùng kiết lị sống kí sinh ở thành ruột nuốt hồng cầu gây nguy hiểm cho con người.

→ Đáp án A


Câu 10:

Vật trung gian truyền trùng sốt rét cho con người là?

Xem đáp án

Muỗi Anôphen là vật trung gian truyền trùng sốt rét vào cơ thể con người.

→ Đáp án B


Câu 11:

Cơ thể của động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là?

Xem đáp án

Động vật nguyên sinh là một dạng sống đơn giản, mặc dù cơ thể chỉ có một tế bào, nhưng có khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động sống nhưng có khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động sống như một cơ thể đa bào hoàn chỉnh.

→ Đáp án A


Câu 12:

Tế bào nào giúp thủy tức tự vệ và bắt mồi?

Xem đáp án

Tua miệng thủy tức chứa nhiều tế bào gai có chức năng tự vệ và bắt mồi.
→ Đáp án A


Câu 13:

Thủy tức sinh sản bằng cách nào?

Xem đáp án

Thủy tức có 3 hình thức sinh sản là mọc chồi, sinh sản hữu tính và tái sinh.
→ Đáp án D


Câu 14:

Sứa tự vệ nhờ?

Xem đáp án

Sứa cơ thể có hình dù, có nhiều xúc tu có nọc để làm tê liệt con mồi.

→ Đáp án C


Câu 15:

 Loài nào sống cộng sinh với tôm ở nhờ?

Xem đáp án

Mối quan hệ cộng sinh giữa hải quỳ và tôm

Hải quỳ dựa vào tôm để di chuyển trong nước nên kiếm được nhiều thức ăn hơn. Còn với tôm thì hải quỳ giúp nó xua đuổi kẻ thù, do có xúc tu chứa nọc độc.

→ Đáp án B


Câu 16:

Cơ thể ruột khoang có kiểu đối xứng nào?

Xem đáp án

Cơ thể ruột khoang đối xứng tỏa tròn, phù hợp sống trong điều kiện môi trường nước

→ Đáp án A


Câu 17:

Đặc điểm của sán lá gan thích nghi với sống kí sinh là?

Xem đáp án

Sán lá gan có cấu tạo thích nghi với sống kí sinh như mắt và lông bơi tiêu giảm, các giác bám phát triển.
→ Đáp án C


Câu 18:

 Ngành giun dẹp gồm?

Xem đáp án

Ngành giun dẹp gồm sán lông (sống tự do), sán lá và sán dây (sống kí sinh)
→ Đáp án D


Câu 19:

Giun dẹp thường kí sinh ở những bộ phận nào?

Xem đáp án

Giun dẹp thường kí sinh ở ruột, gan hay máu người, động vật vì đây là nơi giàu chất dinh dưỡng.

→ Đáp án D


Câu 20:

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm chung của ngành Giun dẹp?

Xem đáp án

- Đặc điểm chung của các ngành giun dẹp:

+ Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.

+ Ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn.

+ Cơ quan sinh dục phát triển, sinh sản nhanh, đẻ nhiều.

→ Đáp án C


Câu 21:

Nhờ đâu mà giun đũa không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa trong ruột non người?

Xem đáp án

Lớp vỏ cutin bọc ngoài cơ thể luôn căng tròn, có tác dụng như bộ áo giáp, giúp giun đũa không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa trong ruột non người.

→ Đáp án A


Câu 22:

 Cấu tạo cơ thể nào giúp giun đũa chui rúc di chuyển dễ dàng trong môi trường kí sinh?

Xem đáp án

Cơ thể chỉ có cơ dọc phát triển nên giun đũa di chuyển hạn chế, chúng chỉ cong cơ thể lại và duỗi ra. Cấu tạo này thích hợp với động tác chui rúc trong môi trường kí sinh.

→ Đáp án D


Câu 23:

Giun kim xâm nhập vào cơ thể người qua con đường?

Xem đáp án

Giun kim qua đường tiêu hóa vào cơ thể người. Trứng giun qua tay và thức ăn truyền vào miệng.

→ Đáp án A


Câu 24:

Đặc điểm chung của ngành giun tròn là?

Xem đáp án

Giun đũa, giun kim, giun móc câu, giun rễ lúa, … thuộc ngành Giun tròn, có các đặc điểm chung như:

- Cơ thể hình trụ thường thuôn hai đầu

- Có khoang cơ thể chưa chính thức

- Cơ quan tiêu hóa bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn

- Phần lớn số loài giun tròn sống kí sinh. Một số nhỏ sống tự do.

→ Đáp án D


Câu 25:

Đặc điểm giúp giun đất thích nghi với đời sống đời sống chui rúc trong đất ẩm là?

Xem đáp án

Giun đất cơ thể phân đốt, có vòng tơ ở mỗi đốt thích nghi với đào xới, sống chui rúc trong đất ẩm.

→ Đáp án C


Câu 26:

Giun đất có vai trò?

Xem đáp án

Giun đất giúp đào xới làm tơi xốp, màu mỡ đất, là loài rất có ích cho nông nghiệp.

→ Đáp án C


Câu 27:

Đặc điểm hệ tuần hoàn của giun đốt là?

Xem đáp án

Giun đốt có hệ tuần hoàn đơn giản và có máu.

→ Đáp án A


Câu 28:

Giun đốt hô hấp qua?

Xem đáp án

Tùy theo môi trường sống, giun đốt hô hấp qua mang hoặc qua da.
→ Đáp án D


Câu 29:

Cơ quan nào đóng vai trò đóng, mở vỏ trai?

Xem đáp án

Vỏ trai gồm 2 mảnh gắn với 2 cơ khép vỏ (bám chắc vào mặt trong của vỏ) điều chỉnh động tác đóng, mở vỏ

→ Đáp án C


Câu 30:

Trai lấy mồi ăn bằng cách?

Xem đáp án

Trai lấy mồi ăn (thường là vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh) và ôxi chỉ nhờ vào cơ chế lọc từ nước hút vào

→ Đáp án B


Câu 31:

Loài thân mềm nào gây hại cho cây trồng?

Xem đáp án

Ốc bươu vàng ăn nhiều, sức sinh sản lớn gây hại cho cây trồng nông nghiệp

→ Đáp án B


Câu 32:

Ngành thân mềm có đặc điểm chung là?

Xem đáp án

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm:

- Thân mềm, cơ thể không phân đốt

- Có vỏ đá vôi, có khoang áo

- Hệ tiêu hóa phân hóa

- Cơ quan di chuyển thường đơn giản

- Riêng mực và bạch tuộc thích nghi với lối sống săn mồi và di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển phát triển.

→ Đáp án D


Câu 33:

Cơ thể tôm có mấy phần?

Xem đáp án

Cơ thể tôm có 2 phần: phần đầu và ngực gắn liền (dưới giáp đầu – ngực) và phần bụng.

→ Đáp án A


Câu 34:

Cơ quan nào làm nhiệm vụ che chở bảo vệ cơ thể tôm?

Xem đáp án

Vỏ cơ thể tôm cấu tạo bằng kitin. Nhờ ngấm thêm canxi nên vỏ tôm cứng cáp, làm nhiệm vụ che chở và chỗ bám cho hệ cơ phát triển, có tác dụng như bộ xương (còn gọi là bộ xương ngoài)

→ Đáp án B


Câu 35:

Giáp xác có thể gây hại?

Xem đáp án

Một số nhỏ giáp xác có hại như: truyền bệnh giun sán, kí sinh ở da và mang cá, gây chết cá hàng loạt hay sống bám vào vỏ thuyền làm tăng ma sát, giảm tốc độ di chuyển của tàu thuyền và có hại cho các công trình dưới nước.

→ Đáp án D


Câu 36:

Nhện có bao nhiêu phần?

Xem đáp án

Cơ thể nhện gồm 2 phần là phần đầu – ngực và phần bụng.

→ Đáp án A


Câu 37:

Châu chấu di chuyển bằng cách?

Xem đáp án

Khi di chuyển châu chấu có thể bò bằng cả 3 đôi chân trên cây, hay nhảy từ cây này sang cây khác bằng đôi chân sau (thường gọi là càng) hoặc nhảy, rồi sau đó bay bằng cánh nếu di chuyển xa.

→ Đáp án D


Câu 38:

 Hoạt động cung cấp ôxi và thức ăn cho các tế bào và các cơ quan của châu chấu là do?

Xem đáp án

Hệ hô hấp: có hệ thống ống khí xuất phát từ các lỗ thở ở hai bên thành bụng, phân nhánh chằng chịt đem ôxi tới các tế bào.

→ Đáp án B


Câu 39:

Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm chung nổi bật của sâu bọ?

Xem đáp án

Các đặc điểm chung nổi bật của sâu bọ là

+ Cơ thể sâu bọ có ba phần: đầu, ngực, bụng

+ Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh

+ Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí

→ Đáp án C


Câu 40:

 Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?

Xem đáp án

Chân khớp có đặc điểm: có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở, các chân phân đốt khớp động, qua lột xác để tăng trưởng cơ thể.

→ Đáp án D


Bắt đầu thi ngay