Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 31: Cá chép-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 31: Cá chép-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 31: Cá chép-Phần 2 (có đáp án)

  • 262 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cá chép sống ở môi trường nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Cá chép ưa vực nước lặng, sống ở sống ở nước ngọt (ao, hồ, sông, suối)


Câu 2:

Cá chép thường đẻ trứng ở đâu ?

Xem đáp án

Đáp án D
Cá chép đẻ trứng nhiều, số lượng lớn 15 – 20 vạn trứng vào các cây thủy sinh.


Câu 3:

Thụ tinh ngoài là?

Xem đáp án

Đáp án A

Thụ tinh ngoài là hiện tượng thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể con vật.


Câu 4:

Vì sao cá chép thường đẻ trứng với số lượng lớn?

Xem đáp án

Đáp án A
Cá chép thường đẻ trứng với số lượng lớn vì chúng thụ tinh ngoài, môi trường ngoài có nhiều yếu tố bất lợi gây ảnh hưởng đến hiệu suất thụ tinh nên cá đẻ nhiều trứng để tăng số trứng có thể được thụ tinh


Câu 5:

Thân cá chép có hình gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Thân cá chép thon dài (hình thoi), đầu thuôn nhọn gắn chặt với thân.


Câu 6:

Đặc điểm nào dưới đây giúp cá chép giảm sức cản của nước khi di chuyển?

Xem đáp án

Đáp án A

Thân cá chép thon dài, đầu thuôn nhọn gắn chặt với thân → giảm sức cản của nước


Câu 7:

Đặc điểm nào dưới đây giúp màng mắt của cá chép không bị khô?

Xem đáp án

Đáp án D
Mắt không có mi, màng mắt cá tiếp xúc với môi trường nước → màng mắt không bị khô


Câu 8:

Đặc điểm nào sau đây giúp cá dễ dàng chuyển động theo chiều ngang?

Xem đáp án

Đáp án A
Sự sắp xếp vảy cá trên thân khớp với nhau như ngói lợp → giúp cá cử động theo chiều ngang


Câu 9:

Vây lẻ của cá chép gồm có:

Xem đáp án

Đáp án B

Vây lẻ của cá chép gồm có vây lưng, vây hậu môn và vây đuôi. Vây ngực, vây bụng là vây chẵn.


Câu 10:

Ở cá chép, loại vây nào có vai trò rẽ phải, trái, lên, xuống và giữ thăng bằng ?

Xem đáp án

Đáp án C
Vây ngực và vây bụng: giữ thăng bằng và giúp cá bơi lên – xuống, rẽ phải – trái, bơi đứng, dừng lại


Câu 11:

Khi tiến hành cố định vây lưng và vây hậu môn của một con cá chép, sau đó thả cá trở lại vào bể nước, con cá thí nghiệm có trạng thái như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Khi tiến hành cố định vây lưng và vây hậu môn của một con cá chép, sau đó thả cá trở lại vào bể nước, con cá thí nghiệm sẽ bơi nghiêng ngả, chuệnh choạng theo hình chữ Z


Câu 12:

Phát biểu nào dưới đây về cá chép là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Cá chép sống trong môi trường nước ngọt; là động vật biến nhiệt; ăn tạp: động vật (giun, ốc, ấu trùng ...) và thực vật thủy sinh và thụ tinh ngoài.


Câu 13:

Vây lẻ của cá chép gồm có :

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 14:

Cá chép thường đẻ trứng ở đâu ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 15:

Phát biểu nào sau đây về cá chép là sai?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 16:

Đặc điểm nào dưới đây giúp màng mắt của cá chép không bị khô?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay