IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép (có đáp án)

  • 186 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cá chìm nổi được trong nước là do có?

Xem đáp án

Cá chép có bong bóng chứa đầy không khí trong bụng, nên chúng có thể chìm nổi trong nước dễ dàng.

→ Đáp án C


Câu 2:

Chức năng của gan với tiêu hóa của cá chép?

Xem đáp án

Gan tiết ra dịch mật để tiêu hóa thức ăn.

→ Đáp án D


Câu 3:

Thứ tự nào đúng về quá trình tiêu hóa thức ăn của cá chép

Xem đáp án

Cá chép có hệ tiêu hóa phân hóa chức năng rõ ràng, thức ăn được lấy vào từ miệng theo hầu và thực quản đi xuống dạ dày, sau khi tiêu hóa ở dạ dày thức ăn chuyển đến ruột để tiêu hóa nốt và hấp thu chất dinh dưỡng, các chất cặn bã thải ra ngoài qua hậu môn.

→ Đáp án C


Câu 4:

Tim cá chép chia thành bao nhiêu ngăn?

Xem đáp án

Tim cá có 2 ngăn là: tâm nhĩ và tâm thất, nối với các mạch tạo thành 1 vòng tuần hoàn kín.

→ Đáp án B


Câu 5:

Khi … co tống máu vào động mạch chủ bụng từ đó chuyển qua mao mạch mang, ở đây xảy ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu ôxi, theo động mạch chủ lưng đến các mao mạch ở các cơ quan cung cấp ôxi và các chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động. Máu từ các cơ quan theo tĩnh mạch bụng trở về ...

Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành vòng tuần hoàn của cá chép:

Xem đáp án

Khi tâm thất co tống máu vào động mạch chủ bụng từ đó chuyển qua mao mạch mang, ở đây xảy ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu ôxi, theo động mạch chủ lưng đến các mao mạch ở các cơ quan cung cấp ôxi và các chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động. Máu từ các cơ quan theo tĩnh mạch bụng trở về tâm nhĩ

→ Đáp án B


Câu 6:

Cơ quan hô hấp của cá là?

Xem đáp án

Cơ quan hô hấp của cá là mang. Mang có các cung mang chứa rất nhiều mao mạch máu.

→ Đáp án A


Câu 7:

Cơ quan lọc máu của cá là?

Xem đáp án

Phía giữa khoang thân, sát với sống lưng có 2 thận màu tím đỏ, nằm 2 bên cột sống, thận cá thuộc thận giữa (trung thận), còn đơn giản, có chức năng lọc máu, thải các chất không cần thiết ra ngoài nhưng khả năng lọc chưa cao.

→ Đáp án B


Câu 8:

Các giác quan quan trọng ở cá là?

Xem đáp án

Các giác quan quan trọng ở cá là mắt mũi (mũi cá chỉ để ngửi mà không để thở), cơ quan đường bên cũng là giác quan quan trọng giúp cá nhận biết được những kích thích về áp lực, tốc độ dòng nước và các vật cản trên đường đi để tránh.

→ Đáp án D


Câu 9:

Hệ thần kinh cá có … tương đối phát triển, có vai trò điều hòa và phối hợp các hoạt động khi bơi

Xem đáp án

Hệ thần kinh cá có tiểu não tương đối phát triển, có vai trò điều hòa và phối hợp các hoạt động phức tạp khi bơi.

→ Đáp án D


Câu 10:

 Cá hô hấp được trong môi trường nước là do?

Xem đáp án

Do miệng và nắp mang đóng mở liên tục nên sự hô hấp diễn ra liên tục. Khí ôxi trong nước khuếch tán vào máu và khí CO2 khuếch tán từ máu qua mang vào nước.

→ Đáp án C


Câu 11:

 Phát biểu nào sau đây là đúng về cá chép?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây về hệ thần kinh của cá chép là sai?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Mang cá chép nằm dưới …(1)… trong phần đầu, gồm các …(2)… gắn vào các …(3)….

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 14:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 15:

Trong hệ tuần hoàn của cá chép, những loại mạch nào dưới đây luôn vận chuyển máu nghèo ôxi?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay