Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép-Phần 2 (có đáp án)

  • 420 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Cá chép có …(1)… thông với …(2)… bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng

Xem đáp án

Đáp án A

Cá chép có bóng hơi thông với thực quản bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng


Câu 2:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Mang cá chép nằm dưới …(1)… trong phần đầu, gồm các …(2)… gắn vào các …(3)…

Xem đáp án

Đáp án B

Mang cá chép nằm dưới xương nắp mang trong phần đầu, gồm các lá mang gắn vào các xương cung mang


Câu 3:

Hệ tuần hoàn cá chép gồm những bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Hệ tuần hoàn cá chép gồm tim và các mạch (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch).


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D
Tim cá có 2 ngăn là: tâm nhĩ và tâm thất, nối vối các mạch tạo thành 1 vòng tuần hoàn kín


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây về cá chép là sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Cá chép là động vật biến nhiệt (Nhiệt độ cá chép không ổn định, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường nước), tim 2 ngăn: nối vối các mạch tạo thành 1 vòng tuần hoàn kín. Máu qua tim là máu đỏ thẫm


Câu 6:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Trong tuần hoàn ở cá chép, khi tâm thất co sẽ tống máu vào động mạch …(1)…, từ đó chuyển qua các mao mạch …(2)…, ở đây diễn ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu ôxi và theo …(3)… đến các mao mạch ở các cơ quan để cung cấp ôxi và chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động

Xem đáp án

Đáp án C
Trong tuần hoàn ở cá chép, khi tâm thất co sẽ tống máu vào động mạch chủ bụng, từ đó chuyển qua các mao mạch mang, ở đây diễn ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu ôxi và theo động mạch chủ lưng đến các mao mạch ở các cơ quan để cung cấp ôxi và chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động


Câu 7:

Trong hệ tuần hoàn của cá chép, những loại mạch nào dưới đây luôn vận chuyển máu nghèo ôxi?

Xem đáp án

Đáp án D
Trong hệ tuần hoàn của cá chép, động mạch chủ bụng và tĩnh mạch bụng luôn vận chuyển máu nghèo ôxi


Câu 8:

Cấu tạo và chức năng của thận cá chép là?

Xem đáp án

Đáp án D
Hai thận màu tím đỏ, nằm 2 bên cột sống là thận giữa, còn đơn giản.Thận có chức năng lọc máu, thải các chất không cần thiết ra ngoài


Câu 9:

Phát biểu nào sau đây về hệ thần kinh của cá chép là sai?

Xem đáp án

Đáp án C
Hệ thần kinh của cá chép hình ống, nằm ở phía lưng gồm: bộ não, tủy sống, các dây thần kinh và hành khứu giác


Câu 10:

Ở cá chép, tiểu não có vai trò gì?

Xem đáp án

Đáp án D
Ở cá chép, tiểu não có vai trò điều hoà, phối hợp các hoạt động khi bơi


Câu 11:

Cơ quan đường bên ở cá chép có tác dụng gì?

Xem đáp án

Đáp án D
Cơ quan đường bên ở cá chép có tác dụng nhận biết áp lực tốc độ dòng nước => biết được các kích thích do áp lực nước. Biết được tốc độ nước chảy.Nhận biết các vật cản trong nước


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây về cá chép là sai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 13:

Ở cá chép, tiểu não có vai trò gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 14:

Phát biểu nào dưới đây về cá chép là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay