Thứ sáu, 01/03/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 35: Ếch đồng-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 35: Ếch đồng-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 35: Ếch đồng-Phần 2 (có đáp án)

  • 1156 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là sai?

Xem đáp án

Đáp án C
Ếch sống nơi ẩm ướt (vừa ở nước vừa ở cạn); thường đi kiếm mồi vào ban đêm; có hiện tượng trú đông; là động vật biến nhiệt


Câu 2:

Động vật biến nhiệt?

Xem đáp án

Đáp án A
Động vật biến nhiệt là loài có nhiệt độ cơ thể không ổn định, luôn thay đổi theo nhiệt độ môi trường


Câu 3:

Hiện tượng ếch đồng quanh quẩn bên bờ nước có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Đáp án C

Hiện tượng ếch đồng quanh quẩn bên bờ nước giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc hô hấp qua da


Câu 4:

Vì sao vào mùa đông chúng ta lại ít nhìn thấy ếch?

Xem đáp án

Đáp án A

Mùa đông chúng ta lại ít nhìn thấy ếch vì ếch đã trú đông


Câu 5:

Ếch có các đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với:

Xem đáp án

Đáp án C

Ếch có đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống vừa dưới nước vừa trên cạn


Câu 6:

Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống trên cạn?

Xem đáp án

Đáp án B

Ở ếch đồng, đặc điểm: Da trần phủ chất nhày và ẩm, dễ thấm khí, thở bằng; chi năm phần có ngón chia đốt linh hoạt; mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông khoang giúp chúng thích nghi với đời sống trên cạn


Câu 7:

Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống dưới nước?

Xem đáp án

Đáp án D
Ở ếch đồng, đặc điểm: Đầu đẹp nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước rẽ nước khi bơi; mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu; da tiết chất nhày làm giảm ma sát, dễ thấm khí; chi sau có màng bơi giúp chúng thích nghi với đời sống dưới nước


Câu 8:

Ếch di chuyển bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án C
Ở cạn: di chuyển nhờ 4 chi kiểu bật nhảy. Ở nước: di chuyển nhờ màng ở chân để bơi


Câu 9:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sinh sản của ếch đồng?

Xem đáp án

Đáp án C
Ếch cái đẻ trứng, ếch đực ngồi trên tưới tinh; trứng được thụ tinh ngoài


Câu 10:

Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D
Ếch cái đẻ trứng, ếch đực ngồi trên tưới tinh


Câu 11:

Ở não của ếch đồng, bộ phận nào kém phát triển nhất?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Hiện tượng ếch đồng quanh quẩn bên bờ nước có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay