IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc Nghiệm Sinh học 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư (có đáp án)

Trắc Nghiệm Sinh học 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư (có đáp án)

Trắc Nghiệm Sinh học 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư (có đáp án)

  • 452 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trên thế giới có bao nhiêu loài Lưỡng cư?

Xem đáp án

Trên thế giới có khoảng 4 nghìn loài lưỡng cư. Ở Việt Nam đã phát hiện 147 loài

→ Đáp án D


Câu 2:

Lớp Lưỡng cư chia làm mấy bộ?

Xem đáp án

Lưỡng cư được phân làm 3 bộ: Bộ Lưỡng cư có đuôi, Bộ Lưỡng cư không đuôi và Bộ Lưỡng cư không chân

→ Đáp án D


Câu 3:

Bộ Lưỡng cư nào có số lượng loài lớn nhất?

Xem đáp án

Bộ Lưỡng cư không đuôi có số lượng loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư.

→ Đáp án B


Câu 4:

Đại diện của Bộ Lưỡng cư có đuôi là?

Xem đáp án

Cá cóc Tam Đảo là đại diện của Bộ Lưỡng cư có đuôi

→ Đáp án B


Câu 5:

Bộ Lưỡng cư có đuôi có đặc điểm?

Xem đáp án

Bộ Lưỡng cư có đuôi: Đại diện là Cá cóc Tam Đảo có thân dài, đuôi dẹp bên, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau. Hoạt động chủ yếu về ban ngày.

→ Đáp án A


Câu 6:

Tập tính tự vệ của ễnh ương là?

Xem đáp án

Ếch ương nuốt khí vào cơ thể căng phồng như một chiếc phao bơi, làm kẻ thù phải sợ.

→ Đáp án D


Câu 7:

 Loài nào sau đây KHÔNG thuộc bộ Lưỡng cư không đuôi?

Xem đáp án

Bộ Lưỡng cư không đuôi. Đại diện là ếch đồng có thân ngắn, hai chi sau dài hơn hai chi trước. Những loài phổ biến trong bộ: ếch cây, ễnh ương, và cóc nhà. Đa số loài hoạt động về đêm.

→ Đáp án A


Câu 8:

Loài Lưỡng cư nào thiếu chi, có thân dài giống như giun, có tập tính chui luồn?

Xem đáp án

Đại diện ếch giun là đại diện của bộ Lưỡng cư không chân, thiếu chi, có thân dài giống như giun, song có mắt, miệng có răng và có kích thước lớn hơn giun. Chúng có tập tính chui luồn trong hang.

→ Đáp án B


Câu 9:

 Khi nói về đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư, phát biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án

Đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư:

- Da trần và ẩm ướt, di chuyển bằng bốn chi.

- Hô hấp bằng phổi và da

- Có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha

- Là động vật biến nhiệt

- Sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái.

→ Đáp án A


Câu 10:

 Lưỡng cư có vai trò gì?

Xem đáp án

Lưỡng cư có vai trò:

- Lưỡng cư có ích cho nông nghiệp.

+ Lưỡng cư tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng về ban đêm.

+ Lưỡng cư còn tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh như ruồi muỗi…

- Lưỡng cư có giá trị thực phẩm, làm thuốc, là động vật thí nghiệm

+ Thịt ếch đồng là thực phẩm đặc sản

+ Bột cóc dùng làm thuốc chữa suy dinh dưỡng ở trẻ em

+ Nhựa cóc (thiềm tô) chế lục thần hoàn chữa kinh giật.

+ Ếch đồng là vật thí nghiệm trong lí sinh học

→ Đáp án D


Câu 11:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 12:

Trong các đại diện sau, đại diện nào không thuộc lớp Lưỡng cư?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 15:

Ý nào dưới đây nói lên vai trò của ếch đồng đối với con người?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay