Thứ sáu, 01/03/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài (có đáp án)

  • 1183 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài là?

Xem đáp án

Thằn lằn bóng đuôi dài có đời sống:

- Sống và bắt mồi nơi khô ráo

- Bắt mồi về ban ngày

- Thích phơi nắng. Trú đông trong các hốc đất khô ráo

→ Đáp án D


Câu 2:

 Đặc điểm nào của thằn lằn có giúp ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể?

Xem đáp án

Thằn lằn bóng đuôi dài da khô có vảy sừng bao bọc nên ngăn cản được sự thoát hơi nước của cơ thể.

→ Đáp án A


Câu 3:

Cơ quan hô hấp của thằn lằn là?

Xem đáp án

Thằn lằn hô hấp hoàn toàn bằng phổi, khác với ếch hô hấp cả bằng da và phổi.

→ Đáp án C


Câu 4:

Thằn lằn bóng đuôi dài thuộc kiểu động vật có thân nhiệt như thế nào?

Xem đáp án

Thằn lằn bóng đuôi dài vẫn là động vật biến nhiệt

→ Đáp án A


Câu 5:

Thằn lằn đực có bao nhiêu cơ quan giao phối?

Xem đáp án

Thằn lằn đực có 2 cơ quan giao phối

→ Đáp án B


Câu 6:

Thằn lằn cái đẻ bao nhiêu trứng?

Xem đáp án

Thằn lằn cái đẻ từ 5 – 10 trứng vào các hốc đất khô ráo.

→ Đáp án C


Câu 7:

Các đặc điểm chứng tỏ sinh sản ở thằn lằn tiến bộ hơn ếch đồng là?

Xem đáp án

Sinh sản ở thằn lằn tiến bộ hơn ếch đồng:

- Thằn lằn thụ tinh trong chứ không thụ tinh ngoài như ếch đồng

- Trứng có vỏ dai, khác với vỏ đá vôi ở ếch đồng

- Phát triển trực tiếp chứ không trải qua biến thái như ếch đồng

→ Đáp án D


Câu 8:

Các đặc điểm cấu tạo của thằn lằn thích nghi với đời sống trên cạn là?

Xem đáp án

Thằn lằn bóng đuôi dài có cấu tạo thích nghi hoàn toàn với đời sống trên cạn. Da khô có vảy sừng; cổ dài, mắt có mi cử động và tuyến lệ; màng nhĩ nằm trong hốc tai. Đuôi và thân dài; chân ngắn, yếu, có vuốt sắc.

→ Đáp án D


Câu 9:

Đặc điểm sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài là?

Xem đáp án

Trứng được thụ tinh trong ống dẫn trứng của thằn lằn cái (thụ tinh trong)

→ Đáp án B


Câu 10:

Thằn lằn di chuyển bằng cách nào?

Xem đáp án

Khi di chuyển thân và đuôi thằn lằn uốn mình liên tục. Sự co, duỗi của thân và đuôi với sự hỗ trợ của chi trước, chi sau (cả hai còn ngắn, yếu) và vuốt sắc của chúng tác động vào đất làm con vật tiến lên phía trước.

→ Đáp án C


Câu 11:

 Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

 Đặc điểm nào dưới đây không có ở thằn lằn bóng đuôi dài?

Xem đáp án

Đáp án D

Tim thằn lằn bóng đuôi dài xuất hiện vách hụt ngăn tạm thời tâm thất thành 2 nửa (4 ngăn chưa hoàn toàn)


Câu 13:

Yếu tố nào dưới đây giúp thằn lằn bóng đuôi dài bảo vệ mắt, giữ nước mắt để màng mắt không bị khô?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Trong các động vật sau, động vật nào phát triển không qua biến thái?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

Yếu tố nào dưới đây tham gia vào sự vận động của thằn lằn bóng đuôi dài?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 16:

Đặc điểm nào dưới đây đúng khi nói về sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 17:

Đặc điểm nào dưới đây không có thằn lằn bóng đuôi dài?

Xem đáp án

Đáp án C

Bàn chân ở thằn lằn bóng đuôi dài có 5 ngón và có vuốt


Bắt đầu thi ngay