Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 38:Thằn lằn bóng đuôi dài-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 38:Thằn lằn bóng đuôi dài-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 38:Thằn lằn bóng đuôi dài-Phần 2 (có đáp án)

  • 184 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thời gian kiếm mồi của thằn lằn bóng là?

Xem đáp án

Đáp án B

Thằn lằn bắt mồi về ban ngày, chủ yếu là sâu bọ


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Thằn lằn ưa sống ở những nơi khô ráo và thích phơi nắng; Có tập tính bò sát thân và đuôi vào đất; Bắt mồi về ban ngày, chủ yếu là sâu bọ; Thở bằng phổi; Trú đông trong các hang đất khô; Là động vật biến nhiệt


Câu 3:

Thằn lằn bóng đuôi dài thường trú đông ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án C
Thằn lằn bóng đuôi dài thường trú đông ở hang đất khô.


Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây đúng khi nói về sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài?

Xem đáp án

Đáp án B

Thằn lằn đực có 2 cơ quan giao phối. Trứng được thụ tinh trong ống dẫn trứng của thằn lằn cái (thụ tinh trong). Thằn lằn cái đẻ trứng (5 – 10 quả) vào các hốc đất khô ráo. Trứng có vỏ dai và nhiều noãn hoàng.


Câu 5:

Trứng của thằn lằn bóng đuôi dài được thụ tinh ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án D

Trứng của thằn lằn bóng đuôi dài được thụ tinh ở trong ống dẫn trứng của con cái


Câu 6:

Trứng của thằn lằn có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Trứng thằn lằn có vỏ dai và nhiều noãn hoàng


Câu 7:

Thằn lằn đực có mấy cơ quan giao phối?

Xem đáp án

Đáp án C
Thằn lằn đực có 2 cơ quan giao phối


Câu 8:

Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C
Thằn lằn có da khô, có vảy sừng bao bọc: ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể


Câu 9:

Yếu tố nào dưới đây giúp thằn lằn bóng đuôi dài bảo vệ mắt, giữ nước mắt để màng mắt không bị khô?

Xem đáp án

Đáp án A

Mắt thằn lằn có mi cử động: bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô


Câu 10:

Đặc điểm nào dưới đây không có thằn lằn bóng đuôi dài?

Xem đáp án

Đáp án C

Thằn lằn có 4 chi ngắn, yếu với năm ngón chân có vuốt: động lực chính của sự di chuyển


Câu 11:

Cấu tạo ngoài của Thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống trên cạn

Xem đáp án

Đáp án A

Cấu tạo da khô có vảy sừng bao bọc của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống trên cạn.


Câu 12:

Thằn lằn bóng đuôi dài di chuyển như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C
Khi di chuyển thân và đuôi thằn lằn tì sát vào đất, uốn mình liên tục với sự hỗ trợ của chi trước và sau có vuốt con vật tiến lên lên phía trước


Câu 13:

Yếu tố nào dưới đây tham gia vào sự vận động của thằn lằn bóng đuôi dài?

Xem đáp án

Đáp án D
Yếu tố tham gia vào sự vận động của thằn lằn bóng đuôi dài là: sự vận động của các vuốt sắc ở chân; sự co, duỗi của thân; sự vận động phối hợp của tứ chi.


Câu 14:

Trong các động vật sau, động vật nào phát triển không qua biến thái?

Xem đáp án

Đáp án C
Thằn lằn mới nở đã biết đi tìm mồi. Phát triển không qua biến thái


Câu 15:

Thằn lằn bóng đuôi dài thường trú đông ở

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay