Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn (có đáp án)

  • 177 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bộ xương thằn lằn chia làm mấy phần?

Xem đáp án

Bộ xương thằn lằn có 3 phần là xương đầu, xương thân và xương chi.
→ Đáp án D


Câu 2:

Thằn lằn có bao nhiêu đốt sống cổ

Xem đáp án

Thằn lằn có cột sống dài, có 8 đốt sống cổ.

→ Đáp án C


Câu 3:

Sự trao đổi khí của thằn lằn được thực hiện nhờ?

Xem đáp án

Sự trao đổi khí của thằn lằn được thực hiện nhờ sự co dãn của các cơ liên sườn.

→ Đáp án C


Câu 4:

Cơ quan tiêu hóa nào của thằn lằn giúp hấp thu lại nước?

Xem đáp án

Nhờ có ruột già mà thằn lằn hấp thu lại được nước, thích hợp với đời sống trên cạn.

→ Đáp án D


Câu 5:

Tim thằn lằn có mấy ngăn?

Xem đáp án

Thằn lằn cũng có 2 vòng tuần hoàn, tim xuất hiện vách ngăn hụt ngăn tạm thời tâm thất thành 2 nửa (tim 4 ngăn chưa hoàn toàn).

→ Đáp án C


Câu 6:

Bài tiết của thằn lằn tiến bộ hơn ếch ở điểm nào?

Xem đáp án

Thằn lằn có thận sau (hậu thận) tiến bộ hơn thận giữa của ếch, có khả năng hấp thu lại nước. Nước tiểu đặc.

→ Đáp án D


Câu 7:

 Cơ quan hô hấp của thằn lằn là?

Xem đáp án

Thằn lằn hô hấp hoàn toàn bằng phổi.

→ Đáp án C


Câu 8:

Tâm thất xuất hiện vách hụt có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Tâm thất xuất hiện vách hụt làm cho máu đi nuôi cơ thể thằn lằn ít pha hơn so với ở ếch.

→ Đáp án B


Câu 9:

Mắt của thằn lằn có mấy mi?

Xem đáp án

Mắt thằn lằn có mi mắt và tuyến lệ, ngoài 2 mi trên dưới, mắt thằn lằn còn có mi thứ 3 mỏng rất linh hoạt, đảm bảo cho mắt khỏi khô mà vẫn nhìn thấy được.

→ Đáp án C


Câu 10:

Phát biểu nào là sai khi nói về đặc điểm thích nghi của thằn lằn với đời sống trên cạn?

Xem đáp án

Thằn lằn có những đặc điểm phù hợp với đời sống hoàn toàn ở cạn: thở hoàn toàn bằng phổi, hô hấp bằng phổi nhờ sự co dãn của cơ liên sườn, tim 4 ngăn chưa hoàn toàn, cơ thể giữ nước nhờ lớp vảy sừng, hậu thận cùng trực tràng có khả năng hấp thụ lại nước, hệ thần kinh và giác quan tương đối phát triển.

→ Đáp án A


Câu 12:

 Đặc điểm nào dưới đây có ở bộ xương thằn lằn?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 13:

So với phổi của ếch đồng, phổi thằn lằn có điểm nào khác?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về thần kinh và giác quan của thằn lằn?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

Ống tiêu hoá của thằn lằn bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 16:

Đặc điểm nào dưới đâu giúp cơ thể thằn lằn giữ nước?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay