Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn-Phần 2 (có đáp án)

  • 201 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đặc điểm nào dưới đây có ở bộ xương thằn lằn?

Xem đáp án

Đáp án D
Bộ xương thằn lằn xuất hiện xương sườn; đốt sống cổ có 8 đốt linh hoạt; cột sống dài và đai vai khớp với cột sống.


Câu 2:

Đốt sống cổ của thằn lằn có mấy đốt?

Xem đáp án

Đáp án D

Đốt sống cổ của thằn lằn có 8 đốt


Câu 3:

Ống tiêu hoá của thằn lằn bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án B

Ống tiêu hóa đã phân hóa rõ hơn, gồm: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn.


Câu 4:

Trong các động vật sau, tim của động vật nào có vách hụt ngăn tạm thời tâm thất thành hai nửa?

Xem đáp án

Đáp án C
Thằn lằn bóng đuôi dài có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt (tạm thời ngăn tâm thất thành 2 nửa) → máu đi nuôi cơ thể ít pha hơn.


Câu 5:

Phát biểu đúng khi nói về hệ tuần hoàn của thằn lằn?

Xem đáp án

Đáp án D
Thằn lằn có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt (tạm thời ngăn tâm thất thành 2 nửa) → máu đi nuôi cơ thể ít pha hơn


Câu 6:

Trong vòng tuần hoàn của thằn lằn, máu ở đâu là máu đỏ tươi?

Xem đáp án

Đáp án D
Trong vòng tuần hoàn của thằn lằn, máu đỏ tươi chỉ có ở tĩnh mạch phổi, trước khi đổ về tim.


Câu 7:

Thằn lằn hô hấp nhờ bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Thằn lằn sống hoàn toàn trên cạn → cơ quan hô hấp duy nhất là phổi.


Câu 8:

So với phổi của ếch đồng, phổi thằn lằn có điểm nào khác?

Xem đáp án

Đáp án A

Phổi ở thằn lằn có cấu tạo phức tạp hơn so với ếch: phổi có nhiều vách ngăn và nhiều mao mạch bao quanh.


Câu 9:

Phát biểu nào dưới đây về hệ bài tiết của thằn lằn là sai?

Xem đáp án

Đáp án C
Thằn lằn có thận sau tiến bộ hơn so với ếch → có khả năng hấp thụ lại nước → nước tiểu đặc.


Câu 10:

Đặc điểm nào dưới đây giúp cơ thể thằn lằn giữ nước?

Xem đáp án

Đáp án D
Đặc điểm giúp cơ thể thằn lằn giữ nước là: da có lớp vảy sừng bao bọc; hậu thận và trực tràng có khả năng hấp thụ lại nước.


Câu 11:

Trong những bộ phận sau ở thằn lằn bóng đuôi dài, có bao nhiêu bộ phận có khả năng hấp thụ lại nước?

1. Hậu thận.

2. Ruột già.

3. Dạ dày.

4. Phổi.

Số ý đúng là

Xem đáp án

Đáp án B

Ở thằn lằn bóng đuôi dài, các bộ phận có khả năng hấp thụ lại nước là: hậu thận và ruột già.


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về thần kinh và giác quan của thằn lằn?

Xem đáp án

Đáp án C

Hệ thần kinh phát triển hơn so với ếch: có não trước và tiểu não. Chưa có vành tai, mắt có mi và tuyến lệ


Câu 13:

Trong vòng tuần hoàn của thằn lằn, máu ở đâu là máu đỏ tươi?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 14:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hô hấp của thằn lằn?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 15:

Phát biểu nào dưới đây về hệ bài tiết của thằn lằn là sai?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay