Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 4:Trùng roi-Phần 2(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 4:Trùng roi-Phần 2(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 4:Trùng roi-Phần 2(có đáp án)

  • 187 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trùng roi thường tìm thấy ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án D
Trùng roi xanh sống trong nước: ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa


Câu 2:

Vị trí của điểm mắt trùng roi là?

Xem đáp án

Đáp án B

Vị trí của điểm mắt trùng roi là gần gốc roi


Câu 3:

Vai trò của điểm mắt ở trùng roi là

Xem đáp án

Đáp án B

Vai trò của điểm mắt ở trùng roi là định hướng


Câu 4:

Nhờ hoạt động của điểm mắt mà trùng roi có tính

Xem đáp án

Đáp án D
Nhờ hoạt động của điểm mắt mà trùng roi có tính hướng sáng


Câu 5:

Trùng roi xanh dinh dưỡng bằng hình thức nào?

Xem đáp án

Đáp án C
Trùng roi xanh có 2 hình thức dinh dưỡng là tự dưỡng và dị dưỡng


Câu 6:

Phương thức dinh dưỡng chủ yếu của trùng roi xanh là?

Xem đáp án

Đáp án A

Phương thức dinh dưỡng chủ yếu của trùng roi xanh là quang tự dưỡng


Câu 7:

Bào quan nào của trùng roi có vai trò bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu?

Xem đáp án

Đáp án B

Không bào co bóp của trùng roi có vai trò bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu


Câu 8:

Phương thức sinh sản chủ yếu của trùng roi là

Xem đáp án

Đáp án B

Phương thức sinh sản chủ yếu của trùng roi là phân đôi


Câu 9:

Khi trùng roi xanh sinh sản thì bộ phận phân đôi trước là?

Xem đáp án

Đáp án A

Khi trùng roi xanh sinh sản thì bộ phận phân đôi trước tiên là nhân sau đó là roi, điểm mắt, chất nguyên sinh và các bào quan khác


Câu 10:

Trùng roi giống thực vật ở chỗ

Xem đáp án

Đáp án C
Trùng roi giống thực vật ở chỗ chứa các hạt diệp lục ở chất nguyên sinh


Câu 11:

Trùng roi xanh thuộc

Xem đáp án

Trùng roi được cấu tạo bởi 1 tế bào, nên nó thuộc động vật đơn bào.

→ Đáp án A


Câu 12:

Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ

Xem đáp án

Do màu sắc của các hạt diệp lục nên trùng roi có màu xanh lá cây.
→ Đáp án B


Câu 13:

 Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh

Xem đáp án

Trùng roi có 2 hình thức dinh dưỡng là tự dưỡng và dị dưỡng

+ Tự dưỡng: Ở nơi có ánh sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng như thực vật.

+ Dị dưỡng: Nếu ở chỗ tối lâu ngày, trùng roi vẫn sống được nhờ đồng hóa các chất hữu cơ hòa tan do các sinh vật khác chết phân hủy ra.

→ Đáp án C


Câu 14:

Trùng roi khác thực vật ở những điểm nào?

Xem đáp án

Trùng roi và thực vật khác nhau về khả năng di chuyển. Trùng roi có thể di chuyển còn thực vật thì không.

→ Đáp án A


Câu 15:

Trùng roi di chuyển được nhờ?

Xem đáp án

Trùng roi có roi dài xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển.
→ Đáp án C


Bắt đầu thi ngay