Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát (có đáp án)

  • 295 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bò sát có bao nhiêu loài?

Xem đáp án

Trên thế giới có khoảng 6 500 loài bò sát. Ở Việt Nam đã phát hiện 271 loài.

→ Đáp án D


Câu 2:

Bò sát được chia thành mấy bộ?

Xem đáp án

Bò sát hiện nay được xếp vào 4 bộ: bộ Đầu mỏ, bộ Có vảy, bộ Cá sấu và bộ Rùa

→ Đáp án C


Câu 3:

Đặc điểm của bộ Rùa là?

Xem đáp án

Bộ Rùa có đặc điểm là hàm không có răng, có mai và yếm, đại diện là rùa và ba ba.

→ Đáp án A


Câu 4:

 Loài bò sát to lớn nhất là?

Xem đáp án

Khủng long là loài bò sát to lớn nhất, tuy nhiên nó đã tuyệt chủng.

→ Đáp án D


Câu 5:

Lớp Bò sát rất đa dạng là vì?

Xem đáp án

Lớp Bò sát đa dạng là do có số loài lớn, có môi trường sống và lối sống đa dạng.

→ Đáp án D


Câu 6:

Lớp Bò sát được hình thành cách đây khoảng?

Xem đáp án

Tổ tiên của bò sát đã được hình thành cách đây khoảng 280 – 230 triệu năm.

→ Đáp án A


Câu 7:

Đặc điểm nhận biết bộ Cá sấu là?

Xem đáp án

Bộ Cá sấu có những đặc điểm nhận biết là hàm rất dài, có nhiều răng lớn, nhọn sắc, mọc trong lỗ chân răng, trứng có vỏ đá vôi bao bọc

→ Đáp án D


Câu 8:

Khủng long sống trong môi trường nào?

Xem đáp án

Khủng long có rất nhiều loài, sống trong nhiều môi trường khác nhau: trên không, trên cạn và dưới nước.

→ Đáp án D


Câu 9:

Loài khủng long nào KHÔNG sống trên cạn?

Xem đáp án

Khủng long bạo chúa, khủng long sấm, khủng long cổ dài là những đại diện khủng long sống trên cạn.

→ Đáp án B


Câu 10:

Khủng long diệt vong là do

Xem đáp án

Khủng long diệt vong vì nhiều lý do: sự xuất hiện của chim và thú ăn thịt phá hoại trứng khủng long, khí hậu thay đổi đột ngột lạnh bất thường, thiên thạch và các thảm họa thiên tai...

→ Đáp án D


Câu 11:

 Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Cá sấu?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 12:

Loài nào dưới đây có răng mọc trong lỗ chân răng?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay