IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát-Phần 2 (có đáp án)

  • 352 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài bò sát?

Xem đáp án

Đáp án D
Trên thế giới có khoảng 6500 loài bò sát.


Câu 2:

Lớp Bò sát rất đa dạng vì:

Xem đáp án

Đáp án D
Lớp Bò sát rất đa dạng vì có số loài lớn; có môi trường và lối sống đa dạng.


Câu 3:

Lớp Bò sát chia làm mấy bộ?

Xem đáp án

Đáp án B

Bò sát hiện nay, được chia thành 4 bộ: bộ Đầu mỏ, bộ Có vảy, bộ Cá sấu, bộ Rùa.


Câu 4:

Động vật nào dưới đây không có màng nhĩ?

Xem đáp án

Đáp án B

Rắn ráo không có chi, không có màng nhĩ.


Câu 5:

Đặc điểm của Bộ có vảy là?

Xem đáp án

Đáp án C
Đặc điểm của Bộ có vảy là: Hàm ngắn, có răng nhỏ mọc trên hàm, trứng có màng dai bao bọc.


Câu 6:

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Cá sấu?

Xem đáp án

Đáp án B

Đặc điểm của bộ Cá sấu là: Hàm rất dài, có nhiều răng lớn mọc trong lỗ chân răng.


Câu 7:

Tim cá sấu hoa cà có mấy ngăn?

Xem đáp án

Đáp án A

Tim cá sấu hoa cà có 4 ngăn2 tâm nhĩ, tâm thất có vách ngăn hụt, tạm thời chia tâm thất thành 2, máu nuôi cơ thể ít pha hơn.


Câu 8:

Loài nào dưới đây có răng mọc trong lỗ chân răng?

Xem đáp án

Đáp án A
Cá sấu Ấn Độ có đặc điểm là: Hàm rất dài, có nhiều răng lớn mọc trong lỗ chân răng.


Câu 9:

Trong các động vật sau, động vật nào có các đặc điểm: tim 4 ngăn, hàm dài?

Xem đáp án

Đáp án D

Cá sấu sông Nile có đặc điểm là: Hàm rất dài, có nhiều răng lớn mọc trong lỗ chân răng; tim 4 ngăn


Câu 10:

Đặc điểm nào sau đây là của bộ Rùa?

Xem đáp án

Đáp án A
Đặc điểm của bộ Rùa là: hàm không có răng, trên có mai, dưới có yếm.


Câu 11:

Đặc điểm nào dưới đây có cả ở khủng long sấm, khủng long cổ dài và khủng long bạo chúa?

Xem đáp án

Đáp án C
Đặc điểm có cả ở khủng long sấm, khủng long cổ dài và khủng long bạo chúa là mõm ngắn


Câu 12:

Khi nói về sự tuyệt chủng của khung long, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án A
Khí hậu Trái đất lúc đó đang nóng bỗng trở nên lạnh đột ngột, thiên thạch va vào Trái đất, cùng với thiên tai như: núi lửa, khói bụi che phủ bầu trời Trái đất trong nhiều năm → quang hợp thực vật bị ảnh hưởng → thiếu thức ăn, chỗ trú để tránh rét khủng long có kích cỡ lớn bị tiêu diệt hàng loạt.


Câu 13:

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của lớp Bò sát?

Xem đáp án

Đáp án D
Đặc điểm chung của lớp Bò sát là: da khô, vảy sừng khô; hổpi có nhiều vách ngăn; máu đi nuôi cơ thể là máu pha; là động vật biến nhiệt.


Câu 14:

Rắn là loại động vật có ích cho nông nghiệp vì:

Xem đáp án

Đáp án B

Rắn là loại động vật có ích cho nông nghiệp vì một số loài rắn bắt chuột là loại động vật có hại cho nông nghiệp


Câu 15:

 Động vật nào dưới đây không có màng nhĩ?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay