Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 43:Cấu tạo trong của chim bồ câu-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 43:Cấu tạo trong của chim bồ câu-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 43:Cấu tạo trong của chim bồ câu-Phần 2 (có đáp án)

  • 161 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đặc điểm tiêu hóa không có ở chim bồ câu là:

Xem đáp án

Đáp án A
Đặc điểm tiêu hóa có ở chim bồ câu là: Miệng có mỏ sừng; dạ dày phân nhánh thành dạ dày tuyến (tiết dịch tiêu hóa) và dạ dày cơ (co bóp, nghiền nát thức ăn) → tốc độ tiêu hóa cao hơn.


Câu 2:

Diều ở chim bồ câu có vai trò gì?

1. Dự trữ thức ăn.

2. Tiết sữa diều nuôi chim non.

3. Làm thức ăn mềm ra.

4. Là nơi tiêu hoá một phần thức ăn.

Số ý đúng là

Xem đáp án

Đáp án C
Diều ở chim bồ câu có vai trò là: dự trữ thức ăn; tiết sữa diều nuôi chim non, là nơi tiêu hoá một phần thức ăn.


Câu 3:

Đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hóa của chim bồ câu khác với thằn lằn là gì ?

Xem đáp án

Đáp án D
Đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hóa của chim bồ câu khác với thằn lằn là dạ dày gồm dạ dày cơ và dạ dày tuyến. Ở thằn lằn không có sự phân biệt này.


Câu 4:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Ở chim bồ câu, tim có …(1)…, gồm hai nửa phân tách nhau hoàn toàn là nửa trái chứa máu …(2)… và nửa phải chứa máu …(3)….

Xem đáp án

Đáp án B

Ở chim bồ câu, tim có bốn ngăn, gồm hai nửa phân tách nhau hoàn toàn là nửa trái chứa máu đỏ tươi và nửa phải chứa máu đỏ thẫm


Câu 5:

Hệ hô hấp của chim bồ câu bao gồm các bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án A
Hệ hô hấp của chim bồ câu bao gồm các bộ phận sau:  khí quản, phế quản, 2 lá phổi, túi khí


Câu 6:

Đặc điểm cấu tạo của phổi chim bồ câu là gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Phổi gồm 1 mạng ống khí dày đặc bề mặt trao đổi khí rộng


Câu 7:

Số túi khí trong hệ thống túi khí của chim bồ câu là?

Xem đáp án

Đáp án A
Phổi nằm sâu trong hốc sườn 2 bên sống lưng sự thông khí ở phổi nhờ hệ thống túi khí phân nhánh (9 túi) len lỏi vào giữa các hệ cơ quan.


Câu 8:

Ngoài vai trò dự trữ khí cho hô hấp, hệ thống túi khí ở chim bồ câu có vai trò gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Phổi nằm sâu trong hốc sườn 2 bên sống lưng sự thông khí ở phổi nhờ hệ thống túi khí phân nhánh (9 túi) len lỏi vào giữa các hệ cơ quan, trong các xoang rỗng chứa các xương → giảm khối lượng riêng và giảm ma sát nội quan khi bay


Câu 9:

Khi chim đậu, hoạt động hô hấp được thực hiện nhờ?

Xem đáp án

Đáp án C
Khi đậu, chim hô hấp nhờ sự thay đổi thể tích lồng ngực


Câu 10:

Trong hệ bài tiết của chim bồ câu thì cơ quan nào bị tiêu giảm?

Xem đáp án

Đáp án D
Trong hệ bài tiết của chim bồ câu thì bóng đái bị tiêu giảm


Câu 11:

Phát biểu đúng về hệ sinh dục ở chim?

Xem đáp án

Đáp án A
Chim trống có đôi tinh hoàn và ống dẫn tinh, chim mái có 1 buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái phát triển


Câu 12:

Bộ não của chim bồ câu gồm:

Xem đáp án

Đáp án B

Bộ não của chim bồ câu gồm: não trước, não giữa và não sau.


Câu 13:

Phát biểu nào dưới đây về hệ thần kinh và giác quan của chim bồ câu là sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Bộ não chim phát triển liên quan đến đời sống phức tạp và phạm vi hoạt động rộng. Trong não: não trước (đại não), não giữa (2 thùy thị giác) và não sau (tiểu não) phát triển hơn so với bò sát. Giác quan: mắt tinh, có mí thứ 3 rất mỏng  vẫn nhìn được và vẫn bảo vệ được mắt khi bay; tai có ống tài ngoài nhưng chưa có vành tai.


Câu 14:

Sự tiêu giảm, thiếu hụt một số bộ phận trên cơ thể có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của chim bồ câu?

Xem đáp án

Đáp án C
Sự tiêu giảm, thiếu hụt một số bộ phận trên cơ thể của chim bồ câu giúp giảm khối lượng của chim, thích nghi với đời sống bay lượn


Câu 15:

Phát biểu nào dưới đây về chim bồ câu là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay