Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim-Phần 2 (có đáp án)

  • 224 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài chim?

Xem đáp án

Hiện nay, lớp chim được biết đến với khoảng 9600 loài, được xếp vào 27 bộ

Đáp án D


Câu 2:

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của nhóm chim chạy?

Xem đáp án

Đáp án A

Đặc điểm có ở các đại diện của nhóm chim chạy là: cánh ngắn, yếu; chân cao, to khỏe; chân có hai hoặc ba ngón.


Câu 3:

Hiện nay, loài chim nào có kích thước lớn nhất thế giới?

Xem đáp án

Đáp án B

Hiện nay, loài chim có kích thước lớn nhất thế giới là Đà điểu châu Phi


Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ngỗng?

Xem đáp án

Đáp án B

Đặc điểm có ở các đại diện của bộ Ngỗng là: bơi giỏi, bắt mồi dưới nước, đi lại vụng về trên cạn.


Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Gà?

Xem đáp án

Đáp án C
Đặc điểm không có ở các đại diện của bộ Gà là: màng bơi rộng nối liền ba ngón trước. Đặc điểm này xuất hiện ở Bộ Ngỗng


Câu 6:

Động vật nào dưới đây không thuộc bộ Gà?

Xem đáp án

Đáp án A

Động vật không thuộc bộ Gà là vịt trời. Nó thuộc bộ Ngỗng.


Câu 7:

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Chim ưng?

Xem đáp án

Đáp án D
Đặc điểm có ở các đại diện của bộ Chim ưng là: mỏ khỏe, quặp, nhọn, sắc; cánh dài, khỏe, chân to, khỏe, có vuốt cong, sắc.


Câu 8:

Động vật nào dưới đây không thuộc nhóm chim bay?

Xem đáp án

Đáp án D
Động vật không thuộc nhóm chim bay là Đà điểu. Chúng thuộc nhóm chim chạy


Câu 9:

Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở tất cả các loài chim?

1. Bao phủ bằng lông vũ.

2. Trứng nhỏ có vỏ đá vôi.

3. Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.

4. Mỏ sừng.

5. Chi trước biến đổi thành cánh.

Phương án đúng là

Xem đáp án

Đáp án C
Đặc điểm có ở tất cả cá loài chim là: động vật có xương sống, mình có lông vũ bao phủ, chi trước biến đổi thành cánh, có mỏ sừng; tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể, trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ và là động vật hằng nhiệt.


Câu 10:

Lông của động vật nào dưới đây thường được dùng để làm chăn, đệm?

Xem đáp án

Đáp án C

Lông của vịt thường được dùng để làm chăn, đệm.


Câu 11:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Gà?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Động vật nào dưới đây không thuộc bộ Gà?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay