IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ (có đáp án)

  • 195 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cấu tạo trong của thỏ là?

Xem đáp án

Cơ thể thỏ có cấu tạo hoàn chỉnh gồm da, bộ xương và hệ cơ, các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh và giác quan
→ Đáp án D


Câu 2:

Đặc điểm cơ thể nào của thỏ tiến hóa hơn so với ở thằn lằn?

Xem đáp án

Ở thỏ, cũng như ở mọi thú khác, cơ hoành xuất hiện chia khoang cơ thể thành khoang ngực và khoang bụng. Cơ hoành và các cơ liên sườn tham gia vào quá trình thông khí ở phổi.

→ Đáp án B


Câu 3:

Hệ tuần hoàn của thỏ có cấu tạo như thế nào?

Xem đáp án

Hệ tuần hoàn ở thỏ gồm tim 4 ngăn cùng với 2 hệ mạch tạo thành 2 vòng tuần hoàn. Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi đảm bảo sự trao đổi chất mạnh ở thỏ.

→ Đáp án D


Câu 4:

Thỏ có bao nhiêu đốt sống cổ?

Xem đáp án

Thỏ có 7 đốt sống cổ, ít hơn so với thằn lằn.

→ Đáp án C


Câu 5:

Hệ hô hấp của thỏ gồm?

Xem đáp án

Hệ hô hấp gồm khí quản, phế quản và phổi. Phổi lớn gồm nhiều túi phổi (phế nang) với mạng mao mạch dày đặc bao quanh giúp sự trao đổi khí dễ dàng.

→ Đáp án D


Câu 6:

Răng thỏ có đặc điểm thích nghi với “gặm nhấm” là?

Xem đáp án

Hệ tiêu hóa của thỏ gồm các bộ phận giống như những động vật có xương sống ở cạn, nhưng có biến đổi thích nghi với đời sống “gặm nhấm” cây cỏ và củ… thể hiện ở răng cửa cong sắc như lưỡi bào và thường xuyên mọc dài, thiếu răng nanh, răng hàm kiểu nghiền.

→ Đáp án D


Câu 7:

Thỏ tiêu hóa được thức ăn có xenlulôzơ là do có cơ quan nào?

Xem đáp án

Ruột dài với manh tràng lớn (ruột tịt) là nơi tiêu hóa xenlulôzơ

→ Đáp án B


Câu 8:

Thức ăn của thỏ là?

Xem đáp án

Thỏ là động vật ăn thực vật, thỏ ăn cỏ, rau…

→ Đáp án A


Câu 9:

Đặc điểm của hệ bài tiết thỏ có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Hệ bài tiết gồm đôi thận sau có cấu tạo tiến bộ nhất trong các động vật có xương sống.

→ Đáp án B


Câu 10:

 Vị trí của tim và phổi nằm ở đâu?

Xem đáp án

Các bộ phận quan trọng nhất của hệ tuần hoàn và hệ hô hấp là tim và phổi được bảo vệ trong khoang ngực.
→ Đáp án A


Câu 11:

 Phát biểu nào dưới đây về thỏ là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 12:

Ở thỏ, sự thông khí ở phổi thực hiện nhờ sự phối hợp của các cơ quan nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Ở thỏ, các phần của não đều phát triển, đặc biệt là?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Ở thỏ, lồng ngực được tạo thành từ sự gắn kết của các loại xương nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 15:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Để thích nghi với đời sống “gặm nhấm”, thỏ có những thích nghi thể hiện ở các răng cửa ...(1)… và …(2)… mọc dài, răng hàm …(3)… còn răng nanh khuyết thiếu.

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 16:

Ở thỏ, xenlulôzơ được tiêu hóa chủ yếu ở bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay