Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 47:Cấu tạo trong của thỏ-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 47:Cấu tạo trong của thỏ-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 47:Cấu tạo trong của thỏ-Phần 2 (có đáp án)

  • 153 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bộ xương của thỏ gồm các phần theo thứ tự nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Bộ xương của thỏ gồm 3 phần: Xương đầu; xương thân và xương chi


Câu 2:

Ở thỏ, lồng ngực được tạo thành từ sự gắn kết của các loại xương nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Ở thỏ, lồng ngực được tạo thành từ sự gắn kết của xương cột sống, xương sườn và xương mỏ ác


Câu 3:

Cơ hoành tham gia vào?

Xem đáp án

Đáp án C
Ở thỏ xuất hiện cơ hoành: chia cơ thể thành 2 khoang: ngực và bụng; có tác dụng: cùng với cơ liên sườn tham gia vào hoạt động hô hấp


Câu 4:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Để thích nghi với đời sống “gặm nhấm”, thỏ có những thích nghi thể hiện ở các răng cửa ...(1)… và …(2)… mọc dài, răng hàm …(3)… còn răng nanh khuyết thiếu.

Xem đáp án

Đáp án B

Để thích nghi với đời sống “gặm nhấm”, thỏ có những thích nghi thể hiện ở các răng cửa cong sắc và thường xuyên mọc dài, răng hàm kiểu nghiền còn răng nanh khuyết thiếu


Câu 5:

Ở thỏ, xenlulôzơ được tiêu hóa chủ yếu ở bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Ở thỏ, xenlulôzơ được tiêu hóa chủ yếu ở ruột dài với manh tràng lớn (ruột tịt)


Câu 6:

Vai trò của manh tràng ở thỏ?

Xem đáp án

Đáp án B

Vai trò của manh tràng ở thỏ là tiêu hóa chất xơ.


Câu 7:

Phát biểu nào dưới đây về thỏ là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D
Đặc điểm tuần hoàn ở thỏ có tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn với các mạch máu (động mạch, tĩnh mạch, mao mạch); máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. Thỏ là động vật hằng nhiệt (đồng nhiệt).


Câu 8:

Ở thỏ, sự thông khí ở phổi thực hiện nhờ sự co dãn của loại cơ nào?

Xem đáp án

Đáp án C
Ở thỏ, sự thông khí ở phổi thực hiện nhờ sự co dãn của các cơ liên sườn và cơ hoành


Câu 9:

Ở thỏ, các phần của não đều phát triển, đặc biệt là?

Xem đáp án

Đáp án A
Ở thỏ, các phần của não đều phát triển, đặc biệt là bán cầu não và tiểu não.


Câu 10:

Trong các giác quan sau ở thỏ, giác quan nào không nhạy bén bằng các giác quan còn lại?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong các giác quan ở thỏ, thị giác không nhạy bén bằng xúc giác, khứu giác và thính giác


Câu 11:

Đặc điểm nào dưới đây có ở cả thỏ và chim bồ câu?

Xem đáp án

Đáp án C
Đặc điểm có ở cả thỏ và chim bồ câu là: tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây về thỏ là sai?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 13:

Động vật ăn thực vật khác với động vật ăn thịt ở đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 14:

Xương cột sống của thỏ được phân chia thành các phần theo thứ tự sau:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 15:

 Đặc điểm nào dưới đây có ở cả thỏ và chim bồ câu?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay