Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi (có đáp án)

  • 207 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lớp Thú có bao nhiêu loài?

Xem đáp án

Lớp Thú hiện nay có khoảng 4.600 loài, 26 bộ. Ở Việt Nam đã phát hiện được 275 loài.

→ Đáp án C


Câu 2:

Lớp Thú đều có đặc điểm nào?

Xem đáp án

Lớp Thú đều có lông mao và tuyến tiết sữa, có loài có vú có loài chưa có vú.

→ Đáp án D


Câu 3:

Đại diện của bộ Thú huyệt là?

Xem đáp án

Đại diện của bộ Thú huyệt là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt.

→ Đáp án A


Câu 4:

Đặc điểm nào giúp thú mỏ vịt bơi lội được trong nước

Xem đáp án

Thú mỏ vịt có mỏ dẹp, bộ lông rậm, mịn, không thấm nước, chân có màng bơi thích nghi với đời sống bơi lội trong nước.
→ Đáp án D


Câu 5:

 Đặc điểm sinh sản của thú mỏ vịt là?

Xem đáp án

Thú mỏ vịt đẻ trứng. Thú cái có tuyến sữa nhưng chưa có vú.

→ Đáp án A


Câu 6:

Loài Thú nào nuôi con trong túi da ở bụng thú mẹ

Xem đáp án

Kanguru con sơ sinh chỉ bằng hạt đậu, dài khoảng 3 cm không thể tự bú mẹ, sống trong túi da ở bụng thú mẹ.

→ Đáp án D


Câu 7:

Thú mỏ vịt được xếp vào lớp Thú vì?

Xem đáp án

Thú mỏ vịt thuộc lớp Thú vì con được nuôi bằng sữa do thú mẹ tiết ra.

→ Đáp án C


Câu 8:

Đặc điểm của kanguru là?

Xem đáp án

Kanguru có chi sau lớn khỏe, đuôi dài, đẻ trứng, con non rất nhỏ và có vú tiết sữa nuôi con.

→ Đáp án A


Câu 9:

Cách di chuyển của kanguru là?

Xem đáp án

Kanguru có chi sau lớn khỏe, đuôi to dài để giữ thăng bằng khi nhảy.

→ Đáp án D


Câu 10:

Bộ Thú được xếp vào Thú đẻ trứng là?

Xem đáp án

Bộ Thú huyệt là Thú đẻ trứng, có đại diện là Thú mỏ vịt.

→ Đáp án A


Câu 12:

Phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 14:

Phát biểu nào dưới đây về kanguru là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 15:

Vận tốc nhảy của kanguru là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay